joi, 19 septembrie 2013

Pagini din Istoria Năsăudului - Oraşul Academicienilor !

      
    Una din problemele de bază ale istorie noastre este legată de identificarea localităţilor, a comunităţilor în care au trait românii înainte de ocupaţia maghiară si colonizarea ţinuturilor Ardealului. Atestarea sau menţionarea localităţilor în documentele timpului s-a făcut în general din punct de vedere administrativ, direct legată de problemele economice şi organizatorice ale regatului maghiar, şi a relatiilor acestuia vis-a-vis de problemele coloniştilor, ignorându-se în totalitate situaţia şi starea baştinaşilor români.
        Un astfel de caz este şi cel al localităţii Năsăud, despre care într-un document datat în anul 1245, se face prima menţiune, alături de alte  localităţi de pe Valea Someşului. Regele Bela IV ( 1235 – 1270 ) “ însărcineaz pe comitele secuilor să ocupe teritoriul comunelor din Valea Rodnei şi să le administreze după drepturile şi imunităţile care le-a avut acest ţinut din vechime, iar din venituri să dea la tezaurul reginei anual 130 mărci de aur.”  (Victor Onişor – Istoria dreptului român). În acest document se menţionează oraşul (oppidum ) Rodna precum şi localitatile Sanct Gurgh ( Sângeorz Băi ), Rebra, Nyrmezeu (Feldru), Naszod (Năsăud), Salva, Cseh (Telciu ?), Macold (Mocod) şi Zagra.
      Documentul  văzut de prof.univ.dr. Victor Onişor (1874 – 1932) în “Monumenta Regni Hungariae” este însă contestat de către unii din istoricii năsăudeni pe motivul, că ulterior acesta nu a mai putut fi identificat.
      Un alt document care mentioneaza ţinutul Năsăudului, datat în anul 1264, şi care este un act de donaţie al Voievodului Transilvaniei, Ştefan (1260 – 1270) prin care dăruieşte ţinutul Năsăudului comitelui Hazoş, pentru serviciile făcute voievodului şi ţării.
     Istoricul Coriolan Suciu (1895 – 1967 ) identifica însă localitatea “Nazwod” ca fiind o localitate din fostul comitat Komarom (Komarno) azi în Cehia.
     Astfel că în acceptiunea majoritara a istoricilor care s-au ocupat de identitatea Năsăudului, primul document, care face menţiune despre localitatea Năsăud şi a altor aşezări de pe Valea Someşului, este cel datat în anul 1440, prin care regina Elisabeta a Ungariei dăruieşte localitatea Rodna lui Michael, fiul fostului comite secuiesc Stefan Iakch de Kusal, şi familiei lui. În actul de donatie se mai spune că localităţile: “ Zenthgyurgh (Sângeorz Băi), Nyrmezeo (Feldru), Felsorebre (Rebra), Alsorebre (Rebrişoara), Chech (?), Nazod (Nasaud), Zalva (Salva), Zagra (Zagra) şi Maklod (Mocod)” sunt în mare parte goale şi lipsite de populaţie.
Primaria

        Se pare însă că realitatea este cu totul alta.
         Căpitanul năsăudean Toader Anton (1824 – 1903) în lucrarea sa “Amintiri din timpurile vechi” pomenind despre Năsăud încearcă să lămurească originea numelui localităţii: “ Numirea Năsăud derivă din cuvintele slave nas-vod, lângă apă, deoarece în acest ţinut au locuit mai înainte Daci, popoare slave, precum dovedeşte şi numirea comunelor Rebra şi Rebrişoara ca peşcoase (peşte=riba). Iar alţii deduc să se fi aşezat aicea încă pe timpurile cruciaţilor (Kreuzzuge) Germani şi să se fi numit terenul aşezământului lor Nas-hout după păşunea umedă şi băltoasă.( saşii numeau localitatea cu termenul de Nassendorf = satul umed, identificându-se astfel foarte bine poziţia geografica a localităţii ca fiind situată pe malul râului Someş – subl.n.)”
         Comparând cele trei documente se observă ca numele localităţii: Naszod (1245), Nazwod (1264), Nazod (1440) este identic, suferind însă prelucrări ale lui, datorate greşelilor secretarilor regali, provenind însă din Nas-vod, cum foarte bine a intuit căpitanul Anton: Naszod, fiind prelucrarea maghiară a numelui prin utilizarea literelor SZ atât de utilizate în limba maghiară, Nazwod, înlocuirea lui S cu Z, fiind caracteristică limbii germane, iar Nazod trecut prescurtat, prin eliminarea literei V. Considerăm că toate cele trei documentele se referă în ordine cronologică la aceaşi localitate, Năsăud, mai ales că în documentul din anul 1264 este menţionat ca fiind “terram Nazwod”, respectiv Ţara Năsăudului.     Legat de numele localităţii unii istorici au incercat origini care mai de care mai exotice, Nicolae Densuşianu, pelasgă, Nicolae Iorga, maghiară, Iulian Marţian, siriană, Alexandru Rezmeriţă, latină. Referindu-se la frecventele inundaţii produse de pârâul Valea Caselor în localitate, istoricul Nicolae Drăganu propune termenul slav de “nasodu” care înseamnă o umplutură provocată de aluviuni. Termen prea puţin probabil folosit de localnici pentru a-şi denumi localitatea.     
      Analizând succesiunea localităţilor prezentată în documentele din 1245 şi 1440 constatăm că acestea sunt menţionate exact în ordinea în care sunt ele aşezate pe firul râului Someşul Mare: Zenthgyurgh (Sângeorz Băi), Nyrmezeo (Feldru), Felsorebre (Rebra de Sus = Rebra), Alsorebre (Rebra de Jos =Rebrişoara), Chech (?), Nazod (Năsăud), Zalva (Salva), Zagra (Zagra) şi Maklod (Mocod)”, singura localitate neidentificată fiind însă Chech. Unii istorici au incercat să identifice această localitate cu Telciu, omiţându-se faptul geografic, acest sat nu se află între Rebrişoara şi Năsăud ci la 22 km de Nasaud, pe drumul care leagă Salva de Maramureş, pe Valea Sălăuţei.

Liceul George Cosbuc
       Istoricul Nicolae Drăganu (1884 – 1939) în monumentala sa lucrare “Românii în veacurile IX – XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei” face menţiunea despre existenţa în anul 1392 a localităţii Luchka (Luşca), localitate paralelă cu Năsăudul, situată însă pe malul stâng al râului Someţul Mare, localitate în prezent cartier al Năsăudului. Nicolae Drăganu precizează că originea acestui nume este cehă sau ruteană.
      Se pare că această localitate ar fi fost colonizată de către maghiari cu coloni cehi înainte de anul 1245, coloni de la care secretarii regali ar fi preluat numele localităţii Chech (Cseh) – Luşca, satul Cehilor,  identificându-se astfel originea lor ca naţie.
       O altă localitate care s-a format ca satelit al Năsăudului este Tradamul, probabil după anul 1440, deoarece nu este amintit în dania reginei Elisabeta. După părerea lui Nicolae Drăganu numele provine de la germanul Unter dem Damm = sub dig. Aşezarea este situată pe malul stâng al râului Someşul Mare, înainte de Luşca.
       Este cert că maghiari au încercat colonizarea Nasaudului cu saşi după anul 1440, pentru a putea să controleze mai bine populaţia românească, dovadă fiind memoria localnicilor care îşi amintesc de viile pe care saşii încercaseră să le cultive pe dealurile Cicera şi Cisteţ. Prin secolul al XVIII, Tradamul părăsit de către saşi a fost populat cu evrei, de unde şi numele paralel al cartierului, de Jidoviţa. Dovada a acestei părăsiri a localităţii de către saşi este jalba adresată de saşii lechinţeni, la 9 iulie 1753, către Magistratului Bistriţei, în care, printre mult altele îi acuză pe valahii năsăudeni că: “ voiesc să ne alunge din moşiile părinteşti, cu intentia ca să prefacă Lechinţa săsească în sat valah, precum au mai păţit-o în districtul nostru satele St.Iohanes (Sântioana), Grosendorf (Nuşfalău), Nassendorf (Năsăud), Makendorf (Mocod), Salva şi încă alte multe comune, care toate au fost odinioară săseşti”  (Virgil Şotropa – Soarta românilor din satele săşesti).

Liceul Silvic
        Care este concluzia acestei încercări de identificare a vechimii existenţei localităţii Năsăud ? Este cert că de-a lungul Văii Someşului au existat comunităţi umane încă din cele mai vechi timpuri, dezvoltându-se şi organizându-se în vremea dacilor în localităţi sau uniuni de localităţi distincte, conduse de tarabosteşi locali care se închinau doar regelui. Ulterior aceste localitati, la începutul evului mediu, vor fi conduse de cnezi şi/sau voievozi.
      Din păcate nu avem informatii documentare despre aceste localităţi înainte de infiltrarea în aceste ţinuturi a maghiarilor, saşilor sau a altor coloni aduşi de coroana regală maghiară. Sau poate că aceste informaţii au existat şi sau pierdut, ori s-au distrus în decursul timpului. Este demn de menţionat însă că documentele care prezintă colonizarea ţinuturilor din actualul judeţ Bistriţa – Năsăud cu coloni, fac precizarea că aceşti coloni şi-au întemeiat aşezări lângă localităţile valahe, existente, la venirea lor. (!) Şi ca dovadă că aceştia au fost de multe ori considerati “venetici” putem aminti veşnica dispută istorică dintre valahi, pe de o parte, şi maghiari şi saşi, pe de alta parte, atât pe Valea Someşului cât şi pe Valea Bistriţei şi în ţinuturile învecinate. Fragment din lucrarea Istorie Furata.Cronica Romaneasca de Istorie Veche


 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu