vineri, 19 mai 2017

Doamne și Doamnițe, Jupânițe și Amante ale Domnitorilor Români - Cuprins

C U P R I N S
Doamne și Domnițe, Jupânite si Amante ale Domnitorilor Români
-       Despre Femeie (Cuvânt) – Nick de TEODOREANU
-       Cuvântare pentru “doamnele si domnițele” din istoria românilor ! – Cristian Moşneanu
-       Cuvânt înainte  – Prof.Dr.Romeo A.Popa
-       Introducere,  sau care este motivaţia unei scrieri despre  “ Doamne si Domnite, Jupanite si Amante ale Domnitorilor Români „ ?
-       Cuprins
-       Capitolul 1 - Despre daci și femei  sau despre femei și daci
-       Capitolul 2 – Menumorut şi “amicele” sale
-       Capitolul 3 – Şarolta, fiica Voievodului Transilvaniei şi mama Regelui Ungariei
-       Capitolul 4 – Marghita, întru Hristos Dumnezeul, bine credincioasa și Doamna Țării Ungrovlahiei, și a tot ținutului său.
-       Capitolul 5–Doamnele Catolice și Ortodoxe ale Domnitorilor Țării Românești de la Basarab cel Mare la Vladislav al II-lea (1315 – 1456)
v Basarab cel Mare (1315 – 1352) şi fiica sa Teodora Basarab, Împărăteasă a Imperiului Vlaho-Bulgar
v Doamnele Catolice a lui Nicolae Alexandru (1352 – 1364)
v Doamna Clara şi învăţăturile sale către fiul ei, Vladislav I (1364 - 1377)
v Ana şi Calinichia, Doamnele lui Radu I (1377 – 1383)
v Doamna Maria şi Dan I (1383 – 1386)
v Doamnele şi amantele lui Mircea cel Bătrân (1386 – 1396, 1397 –1418)
v Vlad I Uzurpatorul (1396 – 1397), “Woyewoda Bessarabie”
v Mihail I (1418 – 1420), tatăl lui Mihai şi Radu
v Radu Praznaglava (1420 – 1422, 1426 - 1427)
v Dan al II-lea (1422 – 1426, 1427-1431)
v Alexandru  Aldea (1431 – 1436 )
v Doamna Vasilisa Muşat şi amanta, Calţuna a lui Vlad Dracul: (1437 – 1442, 1444 – 1447)
v Doamna Maria şi Basarab al II-lea (1442 - aprilie 1444)
v Doamna Neacşa şi Vladislav al II-lea (1447 – 1456)
-       Capitolul 6 – Doamnele lui Vlad Ţepeş
v Doamnele Ţării Româneşti: Anastasia Maria, Ilona, Iusztina şi Vlad Ţepeş
v Katharina Siegel, marea iubire a lui Vlad Ţepeş
-       Capitolul 7 – Doamnele Catolice şi Ortodoxe ale Domnitorilor Ţării Moldovei de la Bogdan Vodă la Alexandru cel Bun (1359 – 1432 )
v Doamna Maria şi Bogdan Vodă (1359 – 1367)
v Margareta Muşata şi Ştefan Voievod al Maramureşului, Domnul Tarii Moldovei (1362-1368)
v Apriga, Doamnă “ortodoxă”, Ana şi “ catolicul” Ladislau/Laţcu (1368-1373)
v Olga şi Petru I Muşat ( 1375 – 1392 )
v Anastasia, Anna şi Roman I Muşat (1392 - 1394)
v Ringala şi Ştefan I Muşat (1394 - 1399)
v Iuga Vodă (1399 - 1400)
v Doamnele şi domniţele din viaţa lui Alexandru cel Bun (1400-1432)
-       Capitolul 8 – Doamnele Familiei Huniazilor
v Originea lui Iancu de Hunedoara (n.cca.1405/1407 – d.1456)
v Elisabeta Szilágyi şi Iancu de Hunedoara (1430 – 1456)
v Doamnele şi domniţele lui Matei Corvin (Huniade) (1458-1490)
v Beatrice de Frangepan şi Ioan Corvin (n. 1473 – d.1504)
v Marina Huniade, bunica lui Nicolaus Olahus (1493-1568)
-       Capitolul 9 – Doamnele „Războiului celor doua roze al Moldovei” (1432 – 1457)
v Marina Holszanska şi Ilias (1432-1443)
v Bastardul, Ştefan al II-lea, Domn al Ţării Moldovei între anii, cca.1434-1447
v Doamna, Marina Holszanska şi fiul ei Roman al II-lea (1447-1448)
v Elena Huniade şi Petru al II-lea (cca. 1444-1449)
v Doamna, Marina Holszanska şi fiul ei, Alexandru al II-lea (cca. 1449-1455)
v Oltea şi Bogdan al II-lea (1449-1451)
v Petru Aron (cca.1551 – 1557, cu întreruperi)
-       Capitolul 10 – Doamnele şi domniţele din viaţa lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504)
v Oltea, mama lui Stefan cel Mare (cca.1400-1465)
v Cronologie  tabelară: soţii, amante şi copii (1457 – 1504)
v Maruşca, prima marea iubire a lui Ştefan cel  Mare (1457-1463 ?)
v Evdochia Olelkovici de Kiev (1463 – 1467)
v Maria  Asanina - Paleologhina de Mangop (1470-1477)
v Maria Voichiţa (1478-1504) din neamul Drăculeştilor
v Maria Rareş, amanta dintre anii 1482 – 1483 ?
v Olena (Ilinca) Voloşanca, fiica lui Ştefan cel Mare şi soţia lui Ivan cel Tînăr al Moscovei (1483-1490)
-       Capitolul 11 – Doamnele şi domniţele Ţării Româneşti de la Radu cel Frumos la Vlad cel Ţânăr (1462 – 1512)
v Maria Despina Arianiti şi Radu cel Frumos (1462-1475)
v Basarab Laiotă cel Batran (1473-1477)
v Maria si Basarab cel Tânăr Ţepeluş (1477-1482)
v Fiul Calţunei şi a lui Vlad Dracul, Mircea al II-lea (1480-1481)
v Rada şi Maria, soţiile lui Vlad Călugărul (1481-1495)
v Cătălina Crnojević-Arianiti şi Radu cel Mare (1495-1508)
v Smaranda şi Voica, soţiile lui Mihnea cel Rău (1508-1509)
v Despina şi Mircea al III-lea (1509 - 1510)
v Anca şi Vlad cel Tânăr (1510 – 1512)
-       Capitolul 12 – Boierii Craioveşti şi Neagoe Basarab (1512 – 1521)
v Boierii Craioveşti  (1475 – 1714)
v Milița Despina Brancović  şi Neagoe Basarab (1512-1521)
v Milița Despina Brancović  şi fiul ei, Teodosie (1512-1522)
v Mehtap Hanum, mama lui Mehmet Beg Mihaloglu (1522), stră-nepotul lui Mircea cel Bătrân şi cumnatul lui Pârvu Craiovescu
-       Capitolul 13 – Doamnele Ţării Făgăraşului ( cca. 1508 – 1688)
v Doamna Anna Nádasdy şi Voievodul Transilvaniei, Ştefan Mailat (1534-1541)
v Ana Ziin, Grozava si Bârsan, Principele  Ucei (1508-1509)
v Doamnele Cetăţii Făgăraşului:
Ø  Maria Cristierna de Habsburg (1595-1599) şi conflictul ei cu Mihai Viteazul
Ø  Stanca, Doamna a Ţării Româneşti, a Transilvaniei şi a Moldovei (1599-1601)
Ø  Ecaterina de Brandenburg şi Hohenzollern (1626-1633)
Ø  Zsuzsanna Lorántffy (1633-1660) şi Şcoala Românească de la Făgăraş
Ø  Anna Bornemisza (1663-1688) şi celebra sa carte de bucate
-       Capitolul 14 – Doamne şi domniţe ale Moldovei de la Bogdan Vlad şi până la Ştefan Răzvan  (1504 – 1595)
v  Femeile din viaţa lui Bogdan Vlad <Bogdan al III-lea> (1504 – 1517)
v  Surorile Ruxandra şi Stana şi Ştefăniţă Voievod cel Tânăr (1517-1527)
v  Femeile din viaţa lui Petru Rareș (1527 - 1538, 1541 – 1546)
v  Cheajna şi Ștefan Lăcustă (1538 – 1540)
v  Alexandru Cornea (1540 – 1541)
v  Elena Brancovič şi “nevrednicii” ei fii, Iliaș Rareș (1546-1551) şi Ştefan Rareş (1551-1552)
v  Ruxandra Branković-Rareş şi Alexandru Lăpușneanu (1552 – 1561 și 1564 – 1568)
v  Dobra, logodnica lui Iacob Eraclide <Despot Vodă> (1561 – 1563)
v  Ștefan Tomșa (1563 – 1564)
v  Ruxandra Rares-Branković si fiul ei Bogdan Lăpușneanu (1568 – 1572)
v  Mariile lui Ion Vodă cel Cumplit (1572 – 1574)
v  Doamnele Maria, Irina şi iarăşi Maria ale lui Petru Șchiopul (1574-1579 si 1582 – 1591)
v  Nicoară Potcoavă (1577)
v  Alexandru Potcoavă (1578)
v  Maria  Paleolog şi Iancu Sasul (1579 – 1582)
v  Maria Paleolog şi fiul ei Bogdan Ştefan (1582 – 1611)
v  Stanca şi  Aron Vodă cel Cumplit (1591 – 1592 SI 1592 – 1595)
v  Un aventurier român la curtea Moldovei: Petru Cazacul (1592)
v  Măriuca (Vidra !) și Ștefan Răzvan (1595)
-  Capitolul 15 – Movileştii (1595 – 1620)
v Maria Rareş (n.cca1525-d.1616) şi Ion Movilă (n.?-d.cca.1568 ?)
v Elisabeta Csomortany şi Ieremia Movilă (1595 – 1600 si 1600 - 1606)
v Elisabeta Csomortany-Movilă şi fii ei Constantin şi Alexandru (1606 – 1620)
v Domniţele Elisabetei şi ale lui Ieremia Movila (1590 – 1666)
Ø  Ecaterina Movilă-Korecki (n.?-d.1618)
Ø  Maria Movilă-Potocki (n.1592-d.dupa1644)
Ø  Chiajna-Regina Movilă Wiśniowiecki (1591-1619)
Ø  Ana Movilă (n.?-d.1666) şi cei patru soţi.
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
-       Capitolul 16 – Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Radu de la Afumaţi şi până la Mircea Ciobanul  (1522 – 1545)
v Voica şi Ruxandra, doamnele lui Radu de la Afumaţi (1522 – 1529)
v Vladislav al III-lea (1523,1525)
v Radu Badica  (1523-1524)
v Basarab al VI-lea (1529)
v Anca şi Moise Vodă (1529 – 1530)
v Zamfira, fiica Ancăi şi a lui Moise Vodă (1529-1580)
v Ana şi Vlad Ȋnecatul (1530 - 1532)
v Zamfira şi Rada, Doamnele lui Vlad Vintilă (1532 - 1535)
v Stana şi Ruxandra, Doamnele lui Radu Paisie (1535 – 1545)
v Barbu al III-lea Craiovescu (1536) şi urmaşii săi.
v Maria şi Şerban din Izvorani (1539)
v Laiotă Basarab (1554)
-       Capitolul 17 - Doamna Chiajna, Mircea Ciobanul şi urmaşii lor (1545 – 1587)
v Doamna Chiajna şi Mircea Ciobanul (1545 – 1559)
v Doamna Chiajna, fiul ei, Petru cel Tânăr (1559 – 1568) şi destinul copiilor ei.
-       Capitolul 18 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Radu Ilie “Haidăul” şi până la Mihai Viteazul  (1552 – 1593)
v Radu Ilie „Haidăul” (1552 – 1553)
v Voica şi Pătrașcu cel Bun (1554 – 1557)
v Ecaterina Salvaresso şi Alexandru al II-lea Mircea (1568 – 1577)
v Ecaterina Salvaresso şi fiul ei Mihnea Turcitul (1577 – 1583 si 1585 - 1591). Neaga şi Vişa, Doamnele lui Mihnea Turcitul
v Sultana şi Petru Cercel (1583 – 1585). Domnele şi domniţele lui Petru Cercel
v Marcu Cercel (n.1583 -  d.1635) şi Pătrascu (n.cca.1584-d.după 1635), fii Sultanei şi a lui Petru Cercel
v Bălaşa Cantacuzino şi Ștefan Surdul (1591 – 1592)
v Perota Fieschi şi Alexandru Lăpuşneanu cel Rău (1592 – 1593)
-       Capitolul 19 – Doamnele şi Domniţele lui Mihai Viteazul (1557/8 – 1601).
v Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Ţara Moldovei
v Tudora (Theodora), mama lui Mihai Viteazul (n.cca. 1535 – d.1605/6)
v Doamna Stanca (n.cca.1560 – d.1603), soţia lui Mihai Viteazul
v Doamna Stanca, mama lui Nicolae Pătraşcu (n.1584-d.1627)
v Domniţa Florica (1583-1628/9), soţia lui Preda Greceanu (Floricoiul)
v Velica Doamnă, amanta lui Mihai Viteazul
v Maria Cristierna de Habsburg (n.1574 – d.1621) şi Mihai Viteazul
v Marula, fiica şi  Tudora din Târgșor, ibovnica
v  „Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu...”, asasinarea lui Mihai Viteazul !

-       Capitolul 20 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Simion Movilă la Radu Iliaş  (1600 - 1632)
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
v Elena din Mărgineni şi Radu Şerban (1601-1620)
v Arghira şi Radu Mihnea (1601-1626)
v Elena şi Alexandru Iliaș (1616 – 1618)
v Elisabeta Zalyoni de Albeş  şi Gavril Movilă (1618-1620)
v Ruxandra şi Alexandru Coconul: august 1623 - octombrie 1627
v Leon Tomșa (1629 – 1632)
v Radu Iliaș ( iulie - septembrie 1632)

-       Capitolul 21 -  Doamne si domnite ale Moldovei de la Ieremia Movilă la Moise Movilă  (1600 - 1634)
v Elisabeta Csomortany şi Ieremia Movilă (1595 – 1600 si 1600 - 1606)
v Elisabeta Csomortany-Movila şi fii ei Constantin si Alexandru (1606 – 1620)
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
v Mihail Movilă (septembrie - începutul lui octombrie 1607)
v Ștefan Tomșa al II-lea (1611 – 1623)
v Arghira şi Radu Mihnea (1616 - 1619 și 1623 – 1626)
v Gaspar Graziani (1619 – 1620)
v Elena şi Alexandru Iliaș (1620 - 1621 și 1631 - 1633)
v Artemia şi Miron Barnovschi (1626 – 1629, 1633)
v Caterina şi Moise Movilă (1630 – 1634)

-       Capitolul 22 -  Trei Domne: Elina Năsturel Herescu, Tudosca Băcioc şi Ecaterina Cercheza, şi doi Domnitori: Matei Basarab (1632-1654) şi Vasile Lupu (1634-1653)
v Elina Năsturel Herescu (n.1598 – d.1653) şi Matei Basarab (n. 1580 – d.1654)
v Tudosca Băcioc şi Ecaterina Cercheza, Doamnele lui Vasile Lupu (n.1593-d.1661)
v Domnia lui Matei Basarab (1632-1654)
v Domnia lui Vasile Lupu (1634-1653)
v Conflictul dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu (1633-1653)
v Doamna Ecaterina Chercheza şi fiul ei, Ştefăniţă Vodă (1659-1661)
v Maria Lupu şi Janusz Radziwiłł (n.1612–d.1655)
v Ruxandra Lupu şi  Timuș Hmelnițki (n. 1632 - d. 1653)
v Domnița fără nume, fiica lui Vasile Lupu, şi Ambrosio Grillo
-       Capitolul 23 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Moldovei de la Gheorghe Stefan la Ştefan Petriceicu (1653 – 1673)
v Safta Boul şi Gheorghe Ştefan (1653-1658). Ştefana Mihailova amanta lui Gheorghe Ştefan.
v Ecaterina şi Gheorghe Ghica (1658-1660)
v Bălaşa şi Nedelca, Doamnele lui Constantin Şerban (1654-1661)
v Ştefăniţă Vodă (1659-1661)
v Dafina şi Istrati Dabija (1661-1665)
v Anastasia şi Gheorghe Duca (1665-1683)
v Iliaș Alexandru (1666 - 1668)
v Marula şi Anastasia, Doamnele lui Mihalcea Hâncu (1671 – 1672)
v Maria Catargi şi Ştefan Petriceicu (1672-1684)
v Neamul  Hâjdeu (cca.1670-1907) şi Bogdan Petriceicu Haşdeu

-  Capitolul 24 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Constantin Serban la Gheorghe Duca  (1654 - 1678)
v Bălaşa şi Nedelca, Doamnele lui Constantin Şerban (1654-1661)
v Nedelca şi Mihnea al III-lea Radu (1658 – 1659)
v Ecaterina şi Gheorghe Ghica (1658-1660)
v Maria şi Grigore I Ghica (1660-1673)
v Victoria şi Radu Leon (1664 – 1669)
v Ilinca şi Dancea, Doamnele lui Antonie din Popeşti (1669 – 1672)
v Maria şi Grigore I Ghica (1660-1673)
v Anastasia şi Gheorghe Duca (1665-1683)
-       Capitolul 25 – „Clanul” Cantacuzinilor (1515 – 1716)
v Maria şi Mihail Cantacuzino zis Şeitanoglu <fiul diavolului> (n.cca.1515 – d. 3 martie 1578)
v Ancuţa şi Irina Ralli, Domnele lui Andronic Cantacuzino (n.cca.1543 – d.1601), unchiul lui Mihai Viteazul.
v Urmaşii lui Andronic, fraţii Cantacuzini
v Elina din Mărgineni şi Constantin Cantacuzino, postelnicul (n.1598-d.1663) 
v Safta Buhuş şi Constantin Cantacuzino, stolnicul cronicar (n.1639-d.1716)
-       Capitolul 26 - Doamne şi Domniţe din Ţara Româneasca în timpul lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino (1679-1716)
v Maria Leordeanul şi Maria Rustea-Văleanu, Doamnele lui Şerban Cantacuzino (1678-1688)
v Marica şi Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714)
v Doamna Marica Brâncoveanu (n.cca.1660 – d.1729)
v Fii şi fiicele Maricăi si a lui Constantin Brâncoveanu
v Păuna Greceanu şi Ştefan Cantacuzino (1714 – 1716)
v Păuna Greceanu-Cantacuzino şi fii ei, Radu şi Constantin
-       Capitolul 27 -  Doamne şi Domniţe din Ţara Moldovei de la  Dumitraşcu Cantacuzino la Constantin Duca (1673-1703)
v Ruxandra Grillo, Aniţa Arhip şi Dumitraşcu Cantacuzino (1673-1685)
v Zoe şi Antonie Ruset (1675-1678)
v Maria Brâncoveanu şi Constantin Duca (1693-1703)
-       Capitolul 28 – Cantemireştii (1685 – 1780)
v Doamnele lui Constantin Cantemir (1660-1693)
v Ruxandra Cantemir  şi Lupu Bogdan (1683 – 1711)
v Safta (Elisafta) şi Mihail Racoviţă (1691 – 1696/7)
v Catrina Ceaurul şi Antioh Cantemir (1696 – 1726)
v Casandra Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir (1699-1713)
v Anastasia Ivanovna Trubeţkaia şi Dimitrie Cantemir (1719-1723)
v Anastasia Trubeţkaia-Cantemir şi conflictele ei cu urmaşii lui Dimitrie Cantemir (1723-1755)
v Fii Casandrei Cantacuzino şi ai lui Dimitrie Cantemir (1703-1780)
v Cele două Smaragde: (1701-1720) , (1720-1761)
v Maria Cantemir (n.1700-d.1757)
-       Capitolul 29 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1703 – 1769 din Ţara Românească şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Caracteristicile epocii fanariote
v  Safta Cantemir şi Ana Dediu Codreanu, Doamnele lui Mihail Racoviță (1703 – 1744)
v  Cassandra, Pulcheria şi Smaragda , Doamnele lui Nicolae Mavrocordat (1709 - 1730)
v  Zamfira şi Ioan Alexandru Mavrocordat (1716 – 1719)
v  Zoița Manu şi Grigore al II-lea Ghica (1726 - 1752)
v  Smaragda şi Ecaterina, Doamnele lui Constantin Mavrocordat (1730 - 1769)
v  Maria şi Sultana, Doamnele lui Ioan Nicolae Mavrocordat (1743 – 1747)
v  Sultana Iorga şi Constantin Racoviță (1749-1764)
v  Smaragda Bașa-Mihalopoulos şi Matei Ghica (1752 – 1756)
v  Ecaterina, Eufrosina şi Ruxandra, Doamnele lui Scarlat Ghica (1757- 1766)
v  Maria şi Smaragda, Doamnele lui Alexandru Scarlat Ghica (1766 – 1768)
v  Theodora Ipsilanti şi Ștefan Racoviță (1764 – 1765)
v  Ralița Hrisoscoleu  şi Ioan Teodor Callimachi (1758 – 1761)
v  Elena Mavrocordat şi Grigore Callimachi (1761 - 1769)
v  Ecaterina Rangavis şi Grigore al III-lea Ghica (1764 – 1769)
-       Capitolul 30 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1770 – 1792 din Tara Româneasca şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Ralița Ghica şi Manole Giani Ruset (1770 – 1788)
v  Ecaterina Moruzi şi Alexandru Ipsilanti (1774-1797)
v  Smaragda Sulgearoglu şi Constantin Moruzi (1777-1782)
v  Tharsia şi Nicolae Caragea (1782 – 1783)
v  Maria Callimachi şi Alexandru I Mavrocordat – Deli Bey (1782-1785)
v  Zamfira Caragea şi Alexandru al II-lea Mavrocordat – Firaris (1785-1786)
v  Sevastiţa Callimachi şi Mihail Suțu I (1783 – 1802)
v  Maria Skanavi şi Nicolae Mavrogheni (1786-1790)
v  Zoe Ruset şi Alexandru Moruzi (1792-1807) (I)
v  Povestea lui Pazvante Chioru’ - Osman Pazvantoğlu (n.1758—d.1807)
v  Povestea haiducului Iancu Jianu (n.1787 – d.1842). Doamnele Jianului, Stăncuţa şi Sultana
-       Capitolul 31 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1792 – 1821 din Tara Româneasca şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Zoe Ruset şi Alexandru Moruzi (1792-1807) (II). Pierderea Basarabiei !
v  Elena Ghica şi Alexandru Callimachi (1795 -1799)
v  Ruxandra Ghica şi Constantin Hangerli (1797 – 1799)
v  Smaranda Mavrogheni şi Scarlat Callimachi (1806-1821)
v  Rallu Callimachi şi Safta Văcărescu, Doamnele lui Constantin Ipsilanti (1799-1806). Constantin Ipsilanti, Domn al Ţării Româneşti şi a Moldovei !
v  Eufrosina Callimachi şi Alexandru Suțu
v  Smaragda Callimachi şi Alexandru Hangerli (martie - iulie 1807)
v  Elena Skanavi şi Ioan Caragea (1812 – 1818)
v  Roxana Caragea şi Mihail Suțu al II-lea (1819-1821)
-       Capitolul 32 -  Iubirile lui Tudor Vladimirescu (n.1780-d.1821)
v  Tudor din Vladimiri
v  Viața lui Tudor Vladimirescu. Elena Glogoveanu și o scrisoare furată !
v  Viaţa lui Tudor Vladimirescu. Razboiul ruso-turc (1806-1812) şi Congresul de la Viena, 1814. Moartea Elenei Glogoveanu.
v  Viaţa lui Tudor Vladimirescu între anii 1814 – 1821
v  Viata şi moartea lui Tudor Vladimirescu. Iubirea lui pentru Florica Jianu
-       Capitolul 33 -  Doamne şi domniţe ale Domnitorilor Munteni între anii 1821-1859.
v  Restabilirea domniilor pământene (1821-1822)
v  Maria Hangerli şi Eufrosina Savescu, soţiile lui Grigore al IV-lea Ghica (1822 – 1828)
v  Elisabeta Lanskoi von Suchtelen  şi Alexandru Dimitrie Ghica (1834 – 1858)
v  Zoe Mavrocordat şi Mariţica Ghica, soţiile lui Gheorghe Bibescu (1842-1848)
v  Elisabeta Cantacuzino şi Barbu Bibescu-Știrbei (1849 – 1856)
-       Capitolul 34 -  Doamne şi domniţe ale Domnitorilor Moldovei între anii 1821-1859.
v  Ecaterina Rosetti-Roznoveanu şi Ioan Sandu Sturza (1822 – 1828)
v  Elisabeta Rosetti şi Smaranda Vogoride, soţiile lui Mihail Sturza (1834 – 1849)
v  Elena Sturdza, Ana Catargi şi Euphrosine Leroy, soţiile lui  Grigore Alexandru Ghica (1849-1856)
-       Capitolul 35 -  Doamnele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
v Originile lui Alexandru Ioan Cuza
v Revoluţionarul şi Unionistul, Alexandru Ioan Cuza
v Alegerea ca Domn a lui Alexandru Ioan Cuza
v Alexandru Ioan Cuza şi “România”
v Elena Cuza (n. 1825 – d.1909) – partea I-a
v Madam Chipiu si “Berbantul” Cuza
v Cocuţa Vogoride (n.1828-d.1870)
v Elena Maria Catargiu-Obrenovici (n. 1835 - d.1876) – partea I-a
v Elena Cuza (n. 1825 – d.1909) – partea II-a
v 11 februarie 1866, abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza
v Elena Maria Catargiu-Obrenovici (n. 1835 - d.1876) – partea II-a
v Destin și soartă: Doamna Elena si  Alexandru Ioan Cuza dupa “abdicare” (1866-1873; 1873-1909)
v Romania dupa Cuza (11 februarie  - 10 mai 1866). Miscarea separatista de la Iasi – 3 aprilie 1866
v C.A. Rosetti  și Mary Grant - România Revoluționară ! (1840-1893)
-       Capitolul 36 -  Doamne şi Domniţe, Jupânite şi Amante ale Ţarilor Imperiului Asăneştilor – Regnum Valachorum
v Femeile vlahe care au provocat mânia Patriarhului de la Constantinopole şi a Împăratului Alexie I Comnenul 
v Petru (n.?-1196) şi Ioan Asan (n.?-d.1197)
v Desislava şi Ana de Cumania, soţiile lui Ioniţa Caloianul (n.1168/9 - d.1207)
v Ana de Cumania şi Borilă Asan (n.?-d.1218)
v Ana, Anna Maria de Ungaria şi Irina Comnena,  soţiile lui Ioan Asan II (n.1196-d.1241)
v Căliman I Asan,  ţar al Imperiului Vlaho-Bulgar intre anii 1241 – 1246
v Anna  şi  Mihail I Asan (1246 – 1256)
v Anna şi Căliman II Asan (1256 – 1257)
v Maria şi Mitu (Mitso) Asan (1257 – 1258)
v Dinastiile Asan – Sraţimir – Şişman
v Irina Paleolog şi Ioan Asan  III  (1279 – 1280)
v Anna Neda, Anna Palaiologina, soţiile lui Mihail III Asan (1323 – 1330)
v Theodora a Valahiei şi Sarah Rebecca, soţiile lui Ioan Alexandru (1331 – 1371)
v Ana a Valahiei şi Ioan Straţimir, ţarul de Vidin (1371-1396)
v Prăbușirea Țaratului Vlaho – Bulgar (1390-1396)
-       Anexe:
Lista dregătoriilor în Țările Românești
Lista Domnitorilor și a domniilor în Țara Românească
Lista Domnitorilor și a domniilor în Țara Moldovei
         Lista Voievozilor, a Principilor și a domniilor în Transilvania
         Lista Țarilor Imperiului Asăneștilor – Regnum Valachorum
-       Bibliografie