duminică, 3 decembrie 2017

Capitolul 6 – Doamnele lui Vlad Țepeș din Doamne şi Domniţe, Jupâniţe şi Amante ale Domnitorilor Români

Capito lul 6 – Doamnele lui Vlad Țepeș
Doamnele Țării Românești: Anastasia Maria, Ilona și Iusztina

Despre Vlad Țepes și mitul lui Dracula s-au scris sute de cărți, mii de articole și recenzii și s-au realizat o mulțime de filme, mai mult sau mai putin obiective, axate însă pe latura senzaționalului, așa că ne ferim să reluăm viața și faptele marelui Domnitor al Țării Românești, dar vom încerca, în spiritul acestei cărți, să scoatem la lumină viața personală a omului Vlad, nepotul lui Mircea cel Bătrân.  
Vlad, care a fost fiul lui Vlad Dracul și al Vasilisei, s-a născut în anul 1431 în orașul Sighișoara, veche cetate medievală a Transilvaniei. Casa există și în prezent, ea este situată în apropierea porții cetății Turnul cu ceas, cum este numită de către localnici.
Vlad era descendent din familia Drăculeștilor prin tatăl său, Vlad Dracul, avându-l ca bunic pe Mircea cel Bătrân, iar prin mamă, Vasilisa, nepot al lui Alexandru cel Bun, urmaș al  Bogdăneștilor veniți din Maramureș la sfârșitul secolului al XIV-lea. Străbunica Vasilisei a fost “doamna misterioasă” a Țării Moldovei, Margareta Mușat, despre care am povestit în paginile anterioare !
Este interesant faptul că Vlad al III-lea a fost poreclit de turci, Kazıklı Bey (Prințul Țepeș), nume care s-a păstrat în memoria neamului românesc și folosit mai mult decât Dracula. Ștefan cel Mare avea să folosească, la rându-i, în mod frecvent sistemul extrem de pedepsire al dușmanilor trasul în țeapă, dar se pare că vărul său, Vlad Basarab, l-a încetățenit pe meleagurile noastre ! Mama lui Vlad Țepeș, Vasilisa, a fost soră cu Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare, fiind mătușa lui Ștefan. Prin această alianță de rudenie, Vlad Țepeș  a fost vărul primar al lui Ștefan cel Mare !
 Din păcate relația dintre cei doi viitori domni ai țărilor române nu va fi întotdeauna ca o relație de familie.
Viața adolescentului Vlad nu a fost ușoară, fiind obligat, după o copilărie lipsită de griji petrecută în Cetatea Sighișoarei, să ajungă, în anul 1442, la varsta de 10-11 ani, ostatic la turci, într-un mediu complet străin de educația și religia sa, la curtea otomană ! Viața sa ca și ostatic  la curtea otomană avea să-l marcheze profund, pe viață,  pe tânărul fiu de domn.
Vom dezvălui o serie de informații cunoscute istoricilor noștri, dar lăsate în tăcere sau mai puțin amintite în lucrările de specialitate tocmai datorită comportamentului necuvincios la care a fost supus tânărul fiu de domn, fapte relatate de către cronicarul Laonic Chalcocondil:
 “Iarna aceasta Împăratul (Mehmed al II-lea, n.n) petrecând-o în palatele sale, a trimis după Vlad, feciorul lui Drăculea, domnul Daciei (Ţara Românească, n.n); şi avea la sine pe fratele aceluia, mai tânar (Radu cel Frumos, n.n), fiind favoritul său şi trăind şi locuind cu el. Şi s-a întâmplat ca în timpul, când a ajuns la domnie şi sta să plece asupra lui Caraman, împăratul dorind să aibă relaţii cu acest băiat, era cât pe ce însuşi să moară de mâna aceluia. Căci fiindu-i drag băiatul, îl chema la petreceri şi, închinând cu patimă paharul către el, îl chema în camera de culcare. Şi băiatul, fară a bănui că va păţi aşa ceva din partea împăratului, l-a vazut pe împărat repezindu-se la el, pentru un lucru de aşa fel şi s-a împotrivit şi nu se da la dorinţa împăratului. Şi-l săruta împotriva voiei lui şi băiatul, scotând un pumnal îl loveşte în coapsă pe împărat şi aşa îndată a luat-o la fugă, pe unde a putut.
Doctorii i-au vindecat rana împăratului. Iar băiatul urcându-se într-un copac undeva pe acolo, s-a fost ascuns. După, ce însă, împaratul şi-a făcut bagajele şi a plecat, atunci şi băiatul coborându-se din copac şi luând-o la drum, nu cum mult mai pe urmă, a venit la Poartă şi a devenit favoritul Împăratului.”
Protagoniștii subiectului descris de Laonic au fost Vlad Țepes, un adolescent de 15 ani, educat în stricteșea gândirii ortodoxe și viitorul cuceritor al Constantinopolelui, Mehmed al II-lea Fatih <Cuceritorul> (n. 1432 — d.1481), la fel un adolescent aproximativ de aceeași vârstă cu Vlad, 14 ani, dar crescut în lumea haremurilor turcești pline cu miros de sexualitate și desfrâu. Ca o mențiune, Mehmed avea să-și conceapă pe primul său fiu, Baiazid al II-lea, la vârsta de 15 ani. Dacă Radu cel Frumos, fiind mult mai tânăr, acceptase de voie sau de nevoie avansurile tânărului sultan, heterosexual, Vlad avea să reacționeze în mod violent, indiferent de consecințele pe care le-ar fi suportat din partea turcilor, înjunghiindu-l pe Mehmed !
Vlad va descoperi în timpul captivității sale o lume total diferită de cea în care a crescut, o altă societate și un alt mod de comportament. Limba vorbită, tradițiile și obiceiurile, precum și modul de a se îmbrăca erau deosebite și ciudate pentru un copil de 15 ani, provenit dintr-o zonă care preluase parte din obiceiurile occidentale. Vlad va rămane însă impresionat de venerația excepțională pe care o aveau supușii sultanului față de acesta, mult diferită de adunările făcute de către domnitorii români, în care cearta și gâlceava erau la ordinea zilei.
Cu toată capacitatea sa de înțelegere și acceptare a unor obiceiuri și tradiții de sorginte orientală, Vlad avea să fie profund marcat de experiența trăită în jurul anului 1446, pe când avea în jur de 15 ani, experiența redată în textul de mai sus a lui Laonic Chalcocondil.
Obiceiurile elitei otomanilor, înclinația unor sultani și înalți demnitari otomani spre homosexualitate îl vor dezgusta pe Vlad III,  conducându-l, în timp, la aplicarea pedepsei extreme, tragerea în țeapă ! Nu Vlad III Basarab a inventat trasul în țeapă, aceasta a fost o practică medievală răspândită în Europa și Asia acelor vremuri, domnitorul român însă, l-a perfectionat tocmai pe considerentul amintirilor sale penibile din tinerețe !
O altfel de confruntare va avea loc între cei doi peste  aproximativ 16 ani când, în timpul atacului de noapte (17 iunie 1462), Vlad Țepeș a plănuit uciderea lui Mehmed al II-lea, dar în întunericul nopții nu a putut identifica sigur cortul sultanului, confundându-l cu cel al vizirilor Mahmud şi Isaak.
După înfrângerea coaliției creștine în bătălia de la Kossovololje din anul 1448, Vlad Țepes, cu sprijinul turcilor, va avea o tentativă, nereușită însă, de a ocupa tronul Țării Românești. Vladislav al II-lea va reusi sa-si recupereze scaunul domnesc, iar Vlad Țepes se va refugia în Moldova, la rudele mamei sale, evitând astfel întoarcerea în captivitatea impusă de turci.

Între anii 1448–1451 el va sta la curtea domnească a lui Vodă Alexandrel (1448–1449) și Bogdan al II-lea (1449–1451). Alexandrel era fiul lui Iliaș, domn al Moldovei între anii 1432–1433 și 1435–mai 1443 și al Marinei Holszanska, sora Sofiei Holszanska (soția regelui Poloniei, Vladislav II Iagello între 1386–1434). Iliaș, domnul Moldovei a fost frate cu Vasilisa, mama lui Vlad Țepeș, deci era unchiul lui Vlad. Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare, a fost și el frate cu Vasilisa și la rându-i, unchiul lui Vlad Țepeș. Aici, la curtea domnească de la Suceava, Vlad Țepeș avea să-l cunoască pe vărul sau, viitorul mare Domn al Țării Moldovei, Ștefan cel Mare. După toate indiciile, tot în această perioadă, Vlad Țepeș avea să se îndrăgostească de Anastasia Maria Holszanska, fiica Marinei și a lui Iliaş și să se căsătorească.
În general istoricii români afirmă, printr-o eroare repetată, că Sofia și Marina Holszanska ar fi fost fiicele (după unii, sau surorile, după alții) unui nobil rus, Andrei Oligmondovici. Lucru complet fals. Sofia și Marina erau fiicele lui Andrei Olshansky, respectiv nepoatele marelui duce al Lituaniei, Vytautas (c. 1350 – 1430), tatăl lui Andrei și fiu al misterioasei și păgânei ducese lituaniene Birutė (decedată în 1382). Istoricii străini atașează numelui Anastasiei Maria Holszanska și rangul de prințesă “de Moldova” (Anastasia Maria Holszanska of Moldavia). Din căsătoria ei cu Vlad Țepeș s-au născut doi fii: Radu și Vlad, care nu au domnit însă niciodată. Se pare ca Radu a ajuns slujbaș la curtea lui Matei Corvin, decedând în jurul anului 1482, iar Vlad a intrat în serviciul episcopului de Oradea (cf. Povestirilor slave despre Vlad Țepeș). Ulterior, Vlad va încerca  să se înscăuneze ca domn al Munteniei după moartea unchiului său Vlad Călugărul, în anul 1495, fiind însă oprit de către Vladislav al II-lea, regele Ungariei. Vlad se va stabili definitiv în Transilvania, întemeind familia Dracula de Sintești, care a fost înnobilată la 20 ianuarie 1535 prin urmașul său, Ladislau Dracula de Sintești, de către regele Ungarei, Ferdinand I de Habsburg (1526-1564).
Dupa asasinarea lui Bogdan al II-lea, în anul 1451, la Reuseni, de către Petru Aron, Vlad Țepeș împreună cu soția și vărul său, Ștefan cel Mare, vor alege calea pribegiei, trecând munții în Transilvania. În anul 1452 î întâlnim pe Vlad Țepeș la Brașov, unde a încercat să organizeze o campanie militară împotriva lui Vladislav al II-lea, domn al Țării Românești.
Este mai mult ca sigur că Vlad Țepeș și mica lui familie să se fi așezat pe domeniile familiei din Sighișoara, unde viitorul domn s-a ocupat cu creșterea și comercializarea cailor de rasă.
În decursul timpului, Iancu de Hunedoara s-a apropiat de Vlad Țepeș, întrezărind în el alternativa de a-l înlocui pe Vladislav al II-lea din scaunul Munteniei. Interesant este faptul că Iancu de Hunedoara era înrudit direct cu familia Bogdăneștilor, una din surorile sale fiind căsătorită cu Petru al III-lea, domn al Țării Moldovei între anii 1444-1445. Petru al III-lea a fost frate cu Iliaș, Bogdan al II-lea și Vasilisa, soția lui Petru al III-lea fiindu-le astfel mătușă lui Ștefan cel Mare și lui Vlad Țepeș, iar Iancu de Hunedoara, unchi prin alianță !
Iancu de Hunedoara îl va prezenta pe Vlad Țepeș la Buda lui Ladislau Postumul (1453-1457), regele Ungariei,  făcându-i în același timp, cunoștință și cu fiul său Matei, viitorul rege al Ungariei (Matei Corvin).
Între anii 1455- 1456, Vlad Țepeș va fi însărcinat de către Iancu de Hunedoara cu apărarea sudului Transilvaniei împotriva atacurilor turcești sau muntene. Vladislav al II-lea intrase în conflict cu Iancu de Hunedoara nu numai datorită pierderii posesiunii Țării Amlașului și Făgărașului, ci și pentru că emitea ducați asemănători cu cei din Transilvania.
Vlad Țepeș trece în Muntenia și având sprijinul regelui Ladislau, înfrânge oștile lui Vladislav II și-l decapitează la 20 august 1456, în mijlocul Târgşorului. Prin acest act dramatic și fatal pentru Vladislav, Vlad Țepeș răzbunase, defapt, asasinarea tatălui său, Vlad Dracul. Vladislav este înmormântat creștinește la Mănăstirea Dealul.
Vlad Țepeș devine astfel Domn al Țării Românești pentru a doua oară.
Se pare că în timpul acestor evenimente, prima lui soție, Anastasia Maria Holszanska ar fi murit (undeva între anii 1547-1548, dar nu avem informații clare despre trecerea ei în neființă).

A doua soție a lui Vlad Țepeș a fost Ilona Szilágyi de Horogszeg, fiica lui Mihai Szilágyi și Margit Báthory. Istoricii străini o numesc pe Ilona Cneajna Bathory of Transylvania, a doua soție a lui Vlad fiind descendentă, prin mama sa, din celebra familie a Bathoreștilor. Această menționare a Ilonei și sub numele de Cneajna Bathory este făcută și în virtutea asocierii lui Vlad Țepeș, cel numit și Dracula cu sângeroasa contesă Elisabeta Báthory (n.1560 – 1614), cunoscută pentru infamiile comise: torturarea și uciderea cu sânge rece a câtorva sute de fete.
 Tatăl Ilonei, Mihail Szilágyi (cca.1400 – 1460) a fost frate cu Elisabeta Szilágyi, soția lui Iancu de Hunedoara și mama lui Matei Corvin, Vlad Țepeș fiind deci văr prin alianță cu viitorul rege al Ungariei, Matei Corvin. Din căsătoria lui Vlad Țepeș cu Ilona se vor naște doi copii: Mihail și Mihnea. Despre Mihail nu avem informații, dar Mihnea va fi cunoscut în istorie sub numele de Mihnea cel Rău ca domn al Țării Românești între anii 1508 și 1509. Urmașii lui Mihnea: Mircea al III Miloș, Alexandru al II-lea Mircea, Mihnea II Turcitul vor fi, până la sfârșitul secolului al XVI-lea, Domni ai Țării Românești, dar și ai Moldovei, prin Petru Șchiopul.
Strănepotul lui Vlad Țepeș, Mihnea Turcitul (1577-1583 și 1585-1591) avea să-și afirme descendența atât din familia Drăculeștilor cât și cea regală a Corvinilor (Huniazilor, defapt): "Lui Matei, Apostolul şi Evanghelistul Domnului nostru Isus Christos, loan Mihnea, din familia regală a Corvineştilor, fiu al lui Alexandru, nepot de fiu al lui Mihnea cel Rău, strănepot al lui Radu, voievod al Munteniei, ţară de dincolo de Dunăre, în Dacia colonie romană, când a înţeles că prin ajutorul acestui sfânt a fost statornicit iarăşi, cu mila lui Dumnezeu, în scaunul părintesc". Înscrisul este pe un altar din Biserica San Matteo din Murano, în Italia.
Chiar dacă faptic, Mihnea Turcitul era descendentul lui Vlad Țepeș și al familiei Szilágyi, el va face modificări și asupra stemei Țării Românești, în loc de vultur figurându-se o pasăre hibrid, un vultur având capul și ciocul de corb, pentru a se apropia de semnul heraldic al familiei Huniazilor, un corb cu un inel în cioc.
Va urma ....................................


joi, 16 noiembrie 2017

Cuprins - Pe urmele Neamului Bârsanilor: de la Cnezii și Voievozii Bârsan la Ion Creangă !Pe urmele Neamului Bârsanilor:  de la Cnezii și Voievozii Bârsan la Ion Creangă !-          Cuvânt înainte de poveste
-          Introducerea autorului, sau, care a fost motivaţia unei scrieri despre Neamul Bârsanilor !
-          Cuvânt înainte – Dan Bârsan
-          Cuvant înainte – Nicolae Mușat
-          Cuprins
-          Mică enciclopedie a familiilor maramureșene care descind din familia Bârsan  de Sarasău și Câmpulung pe Tisa
-          Arbori genealogici
-          Cronologie
-          Ţara Maramureşului
o  Maramureşul, Ţara Dacilor Mari.
o  Cnezate şi voievodate maramureşene
o  “Diplome Maramureşene din sec. XIV  si XV”
o  Etimologia numelui  “Maramureș”
-          Sub semnul lupului – invaziile mongole
o  Ginghis – Khan și bătălia de la Kalka, 31 mai 1223
o  Marea invazie mongolă din anii 1241 – 1242
o  Câinele Negru și invaziile mongole dintre anii 1257 – 1299
o  Invazia mongolilor și a moldovenilor în Maramureş  la anul 1324
o  Anul 1717, ultima invazie tătaro-mongolă  în Transilvania
-          Stanislău, fiul lui Stan Bârsan, 1326
-          Numele meu e Bârsan !
o  Voievodul Codrea Bârsan al Sarasăului și Câmpulungului pe Tisa
o  Stanislău Bârsan, Cneaz de Strâmtura
o  Ioan Bârsan, Cneaz de Sarasău
o  Etimologia numelui Bârsan
o  Blazonul neamului Bârsan: lion rampant !
-          Dezmoștenirea frauduloasă a  familiei Bârsan de Bârsana din anul 1390
-          Mănăstirea Bârsana și Bisericile Bârsanei
o  Interpretări și erori
o  Amănunte topografice și cadastrale
o  Ctitori și Ctitorii
o  Noua Mănăstire Bârsana – o poartă mereu deschisă spre cer
o  Preotul Ionaș  Bălțatu din neamul Bârsănescu, un Ion Creangă al Bârsanei
-          „ Hatârul osebit ” făcut de regii maghiari familiei Bârsan între anii 1345-1437
o    Istoria familiei Bârsan între anii 1345 – 1390
o    Neamul Bârsanilor în timpul regalității lui Sigismund de Luxemburg (1390-1401)
o  Dezmoștenirea familiei Balc din neamul Drăgoșeștilor (1402-1404)
o  Neamul Bârsanilor în timpul regalității lui Sigismund de Luxemburg (1401-1437)
-          Istoria Bârsanilor de Bârsana în secolele XV-XVI
o  Bârsana în stăpânirea familiei “ de Dolha ” ( 1411-1480)
o  Coroi Bârsan versus Ștefan cel Mare, Domnul Moldovei !
o  Familia Bârsan de Bârsana versus familia Drágffy de Beltek (1473-1488)
-          Istoria familiei Gherheș – Bârsan (sec.XIV – XVI)
o  Magdalena Bârsan și Stan Gherheș
o  Magistrul Petru Gherheș si Stana de Giulești
o  Conflictul dintre  Petru Gherheș  și  “chygan” Pop Nan și urmașii acestuia
o  Mențiuni despre familia Gherheș  în secolele XVI-XVII
-          Istoria Bârsanilor din fostul Voievodat al Sarasăului și Campulungului pe Tisa  în secolele XV-XVIII
o  Afacerea “Sarasău”, Cristina Dunca de Rozavlea versus Ordinul Piarist !
-          Bârsanii din Moldova
o  Primele mențiuni despre familia Bârsan în Moldova
o  Legenda Fântânii lui Bârsan
o  Bisericuţa din satul ciobanilor bârsani
o  Bârsan, Principele din Țara Făgărașului, începutul secolului al XVI-lea
o  Bârsanii din Țara Făgărașului
o  Bârsanii din Țara Bârsei
-          Bârsanii din Țara Românească
o  Bârsanii din Prahova
o  Bârsești de Vâlcea
o  Bârsești de Gorj
-          Personalități care descind din neamul Bârsan:
o  Ioan Mihaly de Apșa (n.1844 – d.1914)
o  Demetriu Coroianu (n.cca.1815 – d.1891)
o  Iuliu Coroianu (n. 1847 – d. 1927)
o  Agatha Bârsescu (n. 1857 - d. 1939)
o  A. C. Cuza (n. 1857 – d.1947)
o  Andrei Bârseanu (n. 1858 – d.1922)
o  Iuliu Maniu (n. 1873 – d.1953)
o  Zaharia Bârsan (n. 1878 – d.1948)
o  Ștefan Bârsănescu (n. 1895 – d.1984)
-          Argumentum, sau, mijloc de dovadă
-          Voievodate şi Cnezate în Ardeal - Voievozi şi Cnezi
-          De mine și familia mea
-          Se-ntoarce peste lume regalitatea mare!, autor:
-          Bibliografie
-          Fotografii și ilustrații


vineri, 19 mai 2017

Doamne și Doamnițe, Jupânițe și Amante ale Domnitorilor Români - Cuprins

C U P R I N S
Doamne și Domnițe, Jupânite si Amante ale Domnitorilor Români
-       Despre Femeie (Cuvânt) – Nick de TEODOREANU
-       Cuvântare pentru “doamnele si domnițele” din istoria românilor ! – Cristian Moşneanu
-       Cuvânt înainte  – Prof.Dr.Romeo A.Popa
-       Introducere,  sau care este motivaţia unei scrieri despre  “ Doamne si Domnite, Jupanite si Amante ale Domnitorilor Români „ ?
-       Cuprins
-       Capitolul 1 - Despre daci și femei  sau despre femei și daci
-       Capitolul 2 – Menumorut şi “amicele” sale
-       Capitolul 3 – Şarolta, fiica Voievodului Transilvaniei şi mama Regelui Ungariei
-       Capitolul 4 – Marghita, întru Hristos Dumnezeul, bine credincioasa și Doamna Țării Ungrovlahiei, și a tot ținutului său.
-       Capitolul 5–Doamnele Catolice și Ortodoxe ale Domnitorilor Țării Românești de la Basarab cel Mare la Vladislav al II-lea (1315 – 1456)
v Basarab cel Mare (1315 – 1352) şi fiica sa Teodora Basarab, Împărăteasă a Imperiului Vlaho-Bulgar
v Doamnele Catolice a lui Nicolae Alexandru (1352 – 1364)
v Doamna Clara şi învăţăturile sale către fiul ei, Vladislav I (1364 - 1377)
v Ana şi Calinichia, Doamnele lui Radu I (1377 – 1383)
v Doamna Maria şi Dan I (1383 – 1386)
v Doamnele şi amantele lui Mircea cel Bătrân (1386 – 1396, 1397 –1418)
v Vlad I Uzurpatorul (1396 – 1397), “Woyewoda Bessarabie”
v Mihail I (1418 – 1420), tatăl lui Mihai şi Radu
v Radu Praznaglava (1420 – 1422, 1426 - 1427)
v Dan al II-lea (1422 – 1426, 1427-1431)
v Alexandru  Aldea (1431 – 1436 )
v Doamna Vasilisa Muşat şi amanta, Calţuna a lui Vlad Dracul: (1437 – 1442, 1444 – 1447)
v Doamna Maria şi Basarab al II-lea (1442 - aprilie 1444)
v Doamna Neacşa şi Vladislav al II-lea (1447 – 1456)
-       Capitolul 6 – Doamnele lui Vlad Ţepeş
v Doamnele Ţării Româneşti: Anastasia Maria, Ilona, Iusztina şi Vlad Ţepeş
v Katharina Siegel, marea iubire a lui Vlad Ţepeş
-       Capitolul 7 – Doamnele Catolice şi Ortodoxe ale Domnitorilor Ţării Moldovei de la Bogdan Vodă la Alexandru cel Bun (1359 – 1432 )
v Doamna Maria şi Bogdan Vodă (1359 – 1367)
v Margareta Muşata şi Ştefan Voievod al Maramureşului, Domnul Tarii Moldovei (1362-1368)
v Apriga, Doamnă “ortodoxă”, Ana şi “ catolicul” Ladislau/Laţcu (1368-1373)
v Olga şi Petru I Muşat ( 1375 – 1392 )
v Anastasia, Anna şi Roman I Muşat (1392 - 1394)
v Ringala şi Ştefan I Muşat (1394 - 1399)
v Iuga Vodă (1399 - 1400)
v Doamnele şi domniţele din viaţa lui Alexandru cel Bun (1400-1432)
-       Capitolul 8 – Doamnele Familiei Huniazilor
v Originea lui Iancu de Hunedoara (n.cca.1405/1407 – d.1456)
v Elisabeta Szilágyi şi Iancu de Hunedoara (1430 – 1456)
v Doamnele şi domniţele lui Matei Corvin (Huniade) (1458-1490)
v Beatrice de Frangepan şi Ioan Corvin (n. 1473 – d.1504)
v Marina Huniade, bunica lui Nicolaus Olahus (1493-1568)
-       Capitolul 9 – Doamnele „Războiului celor doua roze al Moldovei” (1432 – 1457)
v Marina Holszanska şi Ilias (1432-1443)
v Bastardul, Ştefan al II-lea, Domn al Ţării Moldovei între anii, cca.1434-1447
v Doamna, Marina Holszanska şi fiul ei Roman al II-lea (1447-1448)
v Elena Huniade şi Petru al II-lea (cca. 1444-1449)
v Doamna, Marina Holszanska şi fiul ei, Alexandru al II-lea (cca. 1449-1455)
v Oltea şi Bogdan al II-lea (1449-1451)
v Petru Aron (cca.1551 – 1557, cu întreruperi)
-       Capitolul 10 – Doamnele şi domniţele din viaţa lui Ştefan cel Mare (1457 – 1504)
v Oltea, mama lui Stefan cel Mare (cca.1400-1465)
v Cronologie  tabelară: soţii, amante şi copii (1457 – 1504)
v Maruşca, prima marea iubire a lui Ştefan cel  Mare (1457-1463 ?)
v Evdochia Olelkovici de Kiev (1463 – 1467)
v Maria  Asanina - Paleologhina de Mangop (1470-1477)
v Maria Voichiţa (1478-1504) din neamul Drăculeştilor
v Maria Rareş, amanta dintre anii 1482 – 1483 ?
v Olena (Ilinca) Voloşanca, fiica lui Ştefan cel Mare şi soţia lui Ivan cel Tînăr al Moscovei (1483-1490)
-       Capitolul 11 – Doamnele şi domniţele Ţării Româneşti de la Radu cel Frumos la Vlad cel Ţânăr (1462 – 1512)
v Maria Despina Arianiti şi Radu cel Frumos (1462-1475)
v Basarab Laiotă cel Batran (1473-1477)
v Maria si Basarab cel Tânăr Ţepeluş (1477-1482)
v Fiul Calţunei şi a lui Vlad Dracul, Mircea al II-lea (1480-1481)
v Rada şi Maria, soţiile lui Vlad Călugărul (1481-1495)
v Cătălina Crnojević-Arianiti şi Radu cel Mare (1495-1508)
v Smaranda şi Voica, soţiile lui Mihnea cel Rău (1508-1509)
v Despina şi Mircea al III-lea (1509 - 1510)
v Anca şi Vlad cel Tânăr (1510 – 1512)
-       Capitolul 12 – Boierii Craioveşti şi Neagoe Basarab (1512 – 1521)
v Boierii Craioveşti  (1475 – 1714)
v Milița Despina Brancović  şi Neagoe Basarab (1512-1521)
v Milița Despina Brancović  şi fiul ei, Teodosie (1512-1522)
v Mehtap Hanum, mama lui Mehmet Beg Mihaloglu (1522), stră-nepotul lui Mircea cel Bătrân şi cumnatul lui Pârvu Craiovescu
-       Capitolul 13 – Doamnele Ţării Făgăraşului ( cca. 1508 – 1688)
v Doamna Anna Nádasdy şi Voievodul Transilvaniei, Ştefan Mailat (1534-1541)
v Ana Ziin, Grozava si Bârsan, Principele  Ucei (1508-1509)
v Doamnele Cetăţii Făgăraşului:
Ø  Maria Cristierna de Habsburg (1595-1599) şi conflictul ei cu Mihai Viteazul
Ø  Stanca, Doamna a Ţării Româneşti, a Transilvaniei şi a Moldovei (1599-1601)
Ø  Ecaterina de Brandenburg şi Hohenzollern (1626-1633)
Ø  Zsuzsanna Lorántffy (1633-1660) şi Şcoala Românească de la Făgăraş
Ø  Anna Bornemisza (1663-1688) şi celebra sa carte de bucate
-       Capitolul 14 – Doamne şi domniţe ale Moldovei de la Bogdan Vlad şi până la Ştefan Răzvan  (1504 – 1595)
v  Femeile din viaţa lui Bogdan Vlad <Bogdan al III-lea> (1504 – 1517)
v  Surorile Ruxandra şi Stana şi Ştefăniţă Voievod cel Tânăr (1517-1527)
v  Femeile din viaţa lui Petru Rareș (1527 - 1538, 1541 – 1546)
v  Cheajna şi Ștefan Lăcustă (1538 – 1540)
v  Alexandru Cornea (1540 – 1541)
v  Elena Brancovič şi “nevrednicii” ei fii, Iliaș Rareș (1546-1551) şi Ştefan Rareş (1551-1552)
v  Ruxandra Branković-Rareş şi Alexandru Lăpușneanu (1552 – 1561 și 1564 – 1568)
v  Dobra, logodnica lui Iacob Eraclide <Despot Vodă> (1561 – 1563)
v  Ștefan Tomșa (1563 – 1564)
v  Ruxandra Rares-Branković si fiul ei Bogdan Lăpușneanu (1568 – 1572)
v  Mariile lui Ion Vodă cel Cumplit (1572 – 1574)
v  Doamnele Maria, Irina şi iarăşi Maria ale lui Petru Șchiopul (1574-1579 si 1582 – 1591)
v  Nicoară Potcoavă (1577)
v  Alexandru Potcoavă (1578)
v  Maria  Paleolog şi Iancu Sasul (1579 – 1582)
v  Maria Paleolog şi fiul ei Bogdan Ştefan (1582 – 1611)
v  Stanca şi  Aron Vodă cel Cumplit (1591 – 1592 SI 1592 – 1595)
v  Un aventurier român la curtea Moldovei: Petru Cazacul (1592)
v  Măriuca (Vidra !) și Ștefan Răzvan (1595)
-  Capitolul 15 – Movileştii (1595 – 1620)
v Maria Rareş (n.cca1525-d.1616) şi Ion Movilă (n.?-d.cca.1568 ?)
v Elisabeta Csomortany şi Ieremia Movilă (1595 – 1600 si 1600 - 1606)
v Elisabeta Csomortany-Movilă şi fii ei Constantin şi Alexandru (1606 – 1620)
v Domniţele Elisabetei şi ale lui Ieremia Movila (1590 – 1666)
Ø  Ecaterina Movilă-Korecki (n.?-d.1618)
Ø  Maria Movilă-Potocki (n.1592-d.dupa1644)
Ø  Chiajna-Regina Movilă Wiśniowiecki (1591-1619)
Ø  Ana Movilă (n.?-d.1666) şi cei patru soţi.
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
-       Capitolul 16 – Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Radu de la Afumaţi şi până la Mircea Ciobanul  (1522 – 1545)
v Voica şi Ruxandra, doamnele lui Radu de la Afumaţi (1522 – 1529)
v Vladislav al III-lea (1523,1525)
v Radu Badica  (1523-1524)
v Basarab al VI-lea (1529)
v Anca şi Moise Vodă (1529 – 1530)
v Zamfira, fiica Ancăi şi a lui Moise Vodă (1529-1580)
v Ana şi Vlad Ȋnecatul (1530 - 1532)
v Zamfira şi Rada, Doamnele lui Vlad Vintilă (1532 - 1535)
v Stana şi Ruxandra, Doamnele lui Radu Paisie (1535 – 1545)
v Barbu al III-lea Craiovescu (1536) şi urmaşii săi.
v Maria şi Şerban din Izvorani (1539)
v Laiotă Basarab (1554)
-       Capitolul 17 - Doamna Chiajna, Mircea Ciobanul şi urmaşii lor (1545 – 1587)
v Doamna Chiajna şi Mircea Ciobanul (1545 – 1559)
v Doamna Chiajna, fiul ei, Petru cel Tânăr (1559 – 1568) şi destinul copiilor ei.
-       Capitolul 18 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Radu Ilie “Haidăul” şi până la Mihai Viteazul  (1552 – 1593)
v Radu Ilie „Haidăul” (1552 – 1553)
v Voica şi Pătrașcu cel Bun (1554 – 1557)
v Ecaterina Salvaresso şi Alexandru al II-lea Mircea (1568 – 1577)
v Ecaterina Salvaresso şi fiul ei Mihnea Turcitul (1577 – 1583 si 1585 - 1591). Neaga şi Vişa, Doamnele lui Mihnea Turcitul
v Sultana şi Petru Cercel (1583 – 1585). Domnele şi domniţele lui Petru Cercel
v Marcu Cercel (n.1583 -  d.1635) şi Pătrascu (n.cca.1584-d.după 1635), fii Sultanei şi a lui Petru Cercel
v Bălaşa Cantacuzino şi Ștefan Surdul (1591 – 1592)
v Perota Fieschi şi Alexandru Lăpuşneanu cel Rău (1592 – 1593)
-       Capitolul 19 – Doamnele şi Domniţele lui Mihai Viteazul (1557/8 – 1601).
v Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Ţara Moldovei
v Tudora (Theodora), mama lui Mihai Viteazul (n.cca. 1535 – d.1605/6)
v Doamna Stanca (n.cca.1560 – d.1603), soţia lui Mihai Viteazul
v Doamna Stanca, mama lui Nicolae Pătraşcu (n.1584-d.1627)
v Domniţa Florica (1583-1628/9), soţia lui Preda Greceanu (Floricoiul)
v Velica Doamnă, amanta lui Mihai Viteazul
v Maria Cristierna de Habsburg (n.1574 – d.1621) şi Mihai Viteazul
v Marula, fiica şi  Tudora din Târgșor, ibovnica
v  „Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu...”, asasinarea lui Mihai Viteazul !

-       Capitolul 20 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Simion Movilă la Radu Iliaş  (1600 - 1632)
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
v Elena din Mărgineni şi Radu Şerban (1601-1620)
v Arghira şi Radu Mihnea (1601-1626)
v Elena şi Alexandru Iliaș (1616 – 1618)
v Elisabeta Zalyoni de Albeş  şi Gavril Movilă (1618-1620)
v Ruxandra şi Alexandru Coconul: august 1623 - octombrie 1627
v Leon Tomșa (1629 – 1632)
v Radu Iliaș ( iulie - septembrie 1632)

-       Capitolul 21 -  Doamne si domnite ale Moldovei de la Ieremia Movilă la Moise Movilă  (1600 - 1634)
v Elisabeta Csomortany şi Ieremia Movilă (1595 – 1600 si 1600 - 1606)
v Elisabeta Csomortany-Movila şi fii ei Constantin si Alexandru (1606 – 1620)
v Marghita-Melania Zolkiewska şi Simion Movilă (1600 – 1607)
v Mihail Movilă (septembrie - începutul lui octombrie 1607)
v Ștefan Tomșa al II-lea (1611 – 1623)
v Arghira şi Radu Mihnea (1616 - 1619 și 1623 – 1626)
v Gaspar Graziani (1619 – 1620)
v Elena şi Alexandru Iliaș (1620 - 1621 și 1631 - 1633)
v Artemia şi Miron Barnovschi (1626 – 1629, 1633)
v Caterina şi Moise Movilă (1630 – 1634)

-       Capitolul 22 -  Trei Domne: Elina Năsturel Herescu, Tudosca Băcioc şi Ecaterina Cercheza, şi doi Domnitori: Matei Basarab (1632-1654) şi Vasile Lupu (1634-1653)
v Elina Năsturel Herescu (n.1598 – d.1653) şi Matei Basarab (n. 1580 – d.1654)
v Tudosca Băcioc şi Ecaterina Cercheza, Doamnele lui Vasile Lupu (n.1593-d.1661)
v Domnia lui Matei Basarab (1632-1654)
v Domnia lui Vasile Lupu (1634-1653)
v Conflictul dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu (1633-1653)
v Doamna Ecaterina Chercheza şi fiul ei, Ştefăniţă Vodă (1659-1661)
v Maria Lupu şi Janusz Radziwiłł (n.1612–d.1655)
v Ruxandra Lupu şi  Timuș Hmelnițki (n. 1632 - d. 1653)
v Domnița fără nume, fiica lui Vasile Lupu, şi Ambrosio Grillo
-       Capitolul 23 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Moldovei de la Gheorghe Stefan la Ştefan Petriceicu (1653 – 1673)
v Safta Boul şi Gheorghe Ştefan (1653-1658). Ştefana Mihailova amanta lui Gheorghe Ştefan.
v Ecaterina şi Gheorghe Ghica (1658-1660)
v Bălaşa şi Nedelca, Doamnele lui Constantin Şerban (1654-1661)
v Ştefăniţă Vodă (1659-1661)
v Dafina şi Istrati Dabija (1661-1665)
v Anastasia şi Gheorghe Duca (1665-1683)
v Iliaș Alexandru (1666 - 1668)
v Marula şi Anastasia, Doamnele lui Mihalcea Hâncu (1671 – 1672)
v Maria Catargi şi Ştefan Petriceicu (1672-1684)
v Neamul  Hâjdeu (cca.1670-1907) şi Bogdan Petriceicu Haşdeu

-  Capitolul 24 -  Doamne şi domniţe ale Ţării Româneşti de la Constantin Serban la Gheorghe Duca  (1654 - 1678)
v Bălaşa şi Nedelca, Doamnele lui Constantin Şerban (1654-1661)
v Nedelca şi Mihnea al III-lea Radu (1658 – 1659)
v Ecaterina şi Gheorghe Ghica (1658-1660)
v Maria şi Grigore I Ghica (1660-1673)
v Victoria şi Radu Leon (1664 – 1669)
v Ilinca şi Dancea, Doamnele lui Antonie din Popeşti (1669 – 1672)
v Maria şi Grigore I Ghica (1660-1673)
v Anastasia şi Gheorghe Duca (1665-1683)
-       Capitolul 25 – „Clanul” Cantacuzinilor (1515 – 1716)
v Maria şi Mihail Cantacuzino zis Şeitanoglu <fiul diavolului> (n.cca.1515 – d. 3 martie 1578)
v Ancuţa şi Irina Ralli, Domnele lui Andronic Cantacuzino (n.cca.1543 – d.1601), unchiul lui Mihai Viteazul.
v Urmaşii lui Andronic, fraţii Cantacuzini
v Elina din Mărgineni şi Constantin Cantacuzino, postelnicul (n.1598-d.1663) 
v Safta Buhuş şi Constantin Cantacuzino, stolnicul cronicar (n.1639-d.1716)
-       Capitolul 26 - Doamne şi Domniţe din Ţara Româneasca în timpul lui Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino (1679-1716)
v Maria Leordeanul şi Maria Rustea-Văleanu, Doamnele lui Şerban Cantacuzino (1678-1688)
v Marica şi Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714)
v Doamna Marica Brâncoveanu (n.cca.1660 – d.1729)
v Fii şi fiicele Maricăi si a lui Constantin Brâncoveanu
v Păuna Greceanu şi Ştefan Cantacuzino (1714 – 1716)
v Păuna Greceanu-Cantacuzino şi fii ei, Radu şi Constantin
-       Capitolul 27 -  Doamne şi Domniţe din Ţara Moldovei de la  Dumitraşcu Cantacuzino la Constantin Duca (1673-1703)
v Ruxandra Grillo, Aniţa Arhip şi Dumitraşcu Cantacuzino (1673-1685)
v Zoe şi Antonie Ruset (1675-1678)
v Maria Brâncoveanu şi Constantin Duca (1693-1703)
-       Capitolul 28 – Cantemireştii (1685 – 1780)
v Doamnele lui Constantin Cantemir (1660-1693)
v Ruxandra Cantemir  şi Lupu Bogdan (1683 – 1711)
v Safta (Elisafta) şi Mihail Racoviţă (1691 – 1696/7)
v Catrina Ceaurul şi Antioh Cantemir (1696 – 1726)
v Casandra Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir (1699-1713)
v Anastasia Ivanovna Trubeţkaia şi Dimitrie Cantemir (1719-1723)
v Anastasia Trubeţkaia-Cantemir şi conflictele ei cu urmaşii lui Dimitrie Cantemir (1723-1755)
v Fii Casandrei Cantacuzino şi ai lui Dimitrie Cantemir (1703-1780)
v Cele două Smaragde: (1701-1720) , (1720-1761)
v Maria Cantemir (n.1700-d.1757)
-       Capitolul 29 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1703 – 1769 din Ţara Românească şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Caracteristicile epocii fanariote
v  Safta Cantemir şi Ana Dediu Codreanu, Doamnele lui Mihail Racoviță (1703 – 1744)
v  Cassandra, Pulcheria şi Smaragda , Doamnele lui Nicolae Mavrocordat (1709 - 1730)
v  Zamfira şi Ioan Alexandru Mavrocordat (1716 – 1719)
v  Zoița Manu şi Grigore al II-lea Ghica (1726 - 1752)
v  Smaragda şi Ecaterina, Doamnele lui Constantin Mavrocordat (1730 - 1769)
v  Maria şi Sultana, Doamnele lui Ioan Nicolae Mavrocordat (1743 – 1747)
v  Sultana Iorga şi Constantin Racoviță (1749-1764)
v  Smaragda Bașa-Mihalopoulos şi Matei Ghica (1752 – 1756)
v  Ecaterina, Eufrosina şi Ruxandra, Doamnele lui Scarlat Ghica (1757- 1766)
v  Maria şi Smaragda, Doamnele lui Alexandru Scarlat Ghica (1766 – 1768)
v  Theodora Ipsilanti şi Ștefan Racoviță (1764 – 1765)
v  Ralița Hrisoscoleu  şi Ioan Teodor Callimachi (1758 – 1761)
v  Elena Mavrocordat şi Grigore Callimachi (1761 - 1769)
v  Ecaterina Rangavis şi Grigore al III-lea Ghica (1764 – 1769)
-       Capitolul 30 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1770 – 1792 din Tara Româneasca şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Ralița Ghica şi Manole Giani Ruset (1770 – 1788)
v  Ecaterina Moruzi şi Alexandru Ipsilanti (1774-1797)
v  Smaragda Sulgearoglu şi Constantin Moruzi (1777-1782)
v  Tharsia şi Nicolae Caragea (1782 – 1783)
v  Maria Callimachi şi Alexandru I Mavrocordat – Deli Bey (1782-1785)
v  Zamfira Caragea şi Alexandru al II-lea Mavrocordat – Firaris (1785-1786)
v  Sevastiţa Callimachi şi Mihail Suțu I (1783 – 1802)
v  Maria Skanavi şi Nicolae Mavrogheni (1786-1790)
v  Zoe Ruset şi Alexandru Moruzi (1792-1807) (I)
v  Povestea lui Pazvante Chioru’ - Osman Pazvantoğlu (n.1758—d.1807)
v  Povestea haiducului Iancu Jianu (n.1787 – d.1842). Doamnele Jianului, Stăncuţa şi Sultana
-       Capitolul 31 -  Domnitorii fanarioţi dintre anii 1792 – 1821 din Tara Româneasca şi Moldova şi Doamnele lor.
v  Zoe Ruset şi Alexandru Moruzi (1792-1807) (II). Pierderea Basarabiei !
v  Elena Ghica şi Alexandru Callimachi (1795 -1799)
v  Ruxandra Ghica şi Constantin Hangerli (1797 – 1799)
v  Smaranda Mavrogheni şi Scarlat Callimachi (1806-1821)
v  Rallu Callimachi şi Safta Văcărescu, Doamnele lui Constantin Ipsilanti (1799-1806). Constantin Ipsilanti, Domn al Ţării Româneşti şi a Moldovei !
v  Eufrosina Callimachi şi Alexandru Suțu
v  Smaragda Callimachi şi Alexandru Hangerli (martie - iulie 1807)
v  Elena Skanavi şi Ioan Caragea (1812 – 1818)
v  Roxana Caragea şi Mihail Suțu al II-lea (1819-1821)
-       Capitolul 32 -  Iubirile lui Tudor Vladimirescu (n.1780-d.1821)
v  Tudor din Vladimiri
v  Viața lui Tudor Vladimirescu. Elena Glogoveanu și o scrisoare furată !
v  Viaţa lui Tudor Vladimirescu. Razboiul ruso-turc (1806-1812) şi Congresul de la Viena, 1814. Moartea Elenei Glogoveanu.
v  Viaţa lui Tudor Vladimirescu între anii 1814 – 1821
v  Viata şi moartea lui Tudor Vladimirescu. Iubirea lui pentru Florica Jianu
-       Capitolul 33 -  Doamne şi domniţe ale Domnitorilor Munteni între anii 1821-1859.
v  Restabilirea domniilor pământene (1821-1822)
v  Maria Hangerli şi Eufrosina Savescu, soţiile lui Grigore al IV-lea Ghica (1822 – 1828)
v  Elisabeta Lanskoi von Suchtelen  şi Alexandru Dimitrie Ghica (1834 – 1858)
v  Zoe Mavrocordat şi Mariţica Ghica, soţiile lui Gheorghe Bibescu (1842-1848)
v  Elisabeta Cantacuzino şi Barbu Bibescu-Știrbei (1849 – 1856)
-       Capitolul 34 -  Doamne şi domniţe ale Domnitorilor Moldovei între anii 1821-1859.
v  Ecaterina Rosetti-Roznoveanu şi Ioan Sandu Sturza (1822 – 1828)
v  Elisabeta Rosetti şi Smaranda Vogoride, soţiile lui Mihail Sturza (1834 – 1849)
v  Elena Sturdza, Ana Catargi şi Euphrosine Leroy, soţiile lui  Grigore Alexandru Ghica (1849-1856)
-       Capitolul 35 -  Doamnele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
v Originile lui Alexandru Ioan Cuza
v Revoluţionarul şi Unionistul, Alexandru Ioan Cuza
v Alegerea ca Domn a lui Alexandru Ioan Cuza
v Alexandru Ioan Cuza şi “România”
v Elena Cuza (n. 1825 – d.1909) – partea I-a
v Madam Chipiu si “Berbantul” Cuza
v Cocuţa Vogoride (n.1828-d.1870)
v Elena Maria Catargiu-Obrenovici (n. 1835 - d.1876) – partea I-a
v Elena Cuza (n. 1825 – d.1909) – partea II-a
v 11 februarie 1866, abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza
v Elena Maria Catargiu-Obrenovici (n. 1835 - d.1876) – partea II-a
v Destin și soartă: Doamna Elena si  Alexandru Ioan Cuza dupa “abdicare” (1866-1873; 1873-1909)
v Romania dupa Cuza (11 februarie  - 10 mai 1866). Miscarea separatista de la Iasi – 3 aprilie 1866
v C.A. Rosetti  și Mary Grant - România Revoluționară ! (1840-1893)
-       Capitolul 36 -  Doamne şi Domniţe, Jupânite şi Amante ale Ţarilor Imperiului Asăneştilor – Regnum Valachorum
v Femeile vlahe care au provocat mânia Patriarhului de la Constantinopole şi a Împăratului Alexie I Comnenul 
v Petru (n.?-1196) şi Ioan Asan (n.?-d.1197)
v Desislava şi Ana de Cumania, soţiile lui Ioniţa Caloianul (n.1168/9 - d.1207)
v Ana de Cumania şi Borilă Asan (n.?-d.1218)
v Ana, Anna Maria de Ungaria şi Irina Comnena,  soţiile lui Ioan Asan II (n.1196-d.1241)
v Căliman I Asan,  ţar al Imperiului Vlaho-Bulgar intre anii 1241 – 1246
v Anna  şi  Mihail I Asan (1246 – 1256)
v Anna şi Căliman II Asan (1256 – 1257)
v Maria şi Mitu (Mitso) Asan (1257 – 1258)
v Dinastiile Asan – Sraţimir – Şişman
v Irina Paleolog şi Ioan Asan  III  (1279 – 1280)
v Anna Neda, Anna Palaiologina, soţiile lui Mihail III Asan (1323 – 1330)
v Theodora a Valahiei şi Sarah Rebecca, soţiile lui Ioan Alexandru (1331 – 1371)
v Ana a Valahiei şi Ioan Straţimir, ţarul de Vidin (1371-1396)
v Prăbușirea Țaratului Vlaho – Bulgar (1390-1396)
-       Anexe:
Lista dregătoriilor în Țările Românești
Lista Domnitorilor și a domniilor în Țara Românească
Lista Domnitorilor și a domniilor în Țara Moldovei
         Lista Voievozilor, a Principilor și a domniilor în Transilvania
         Lista Țarilor Imperiului Asăneștilor – Regnum Valachorum
-       Bibliografie