marți, 9 iulie 2013

O teorie halucinantă - strămoşii italienilor sunt de origine maghiară !

 Etruscii


În general când se vorbeşte despre etrusci, istoricii şi cercetătorii, încearcă să aştearnă o aura misterioasă asupra civilizatiei etrusce. Afirmaţii privind “originea şi limba lor misterioasă “, “dispariţia lor misterioasă “ “originea lor tracică” sunt promovate în majoritatea lucrărilor care se doresc de specialitate şi în articole de tip wikipedic.
Care este motivaţia acestui fapt ?
Istoricii antici romani au încercat să-i elimine pe etrusci din istoria lor, în virtutea statutului lor de învingători, iar în prezent istoricii vestici (italieni sau non-italieni) propun la fel alte teorii care mai de care mai fanteziste.
Cert este însă faptul că civilizaţia romană la începuturi era o cultură inferioară, primitivă în raport cu celelalte triburi italice.
Primii “romani” vor prelua paşnic dar şi pe calea armelor, pe parcurs, de la vecinii lor diverse tradiţii şi obiceiuri, influenţe religioase, meşteşuguri şi ocupaţii devenind cea mai mare putere economică, militară şi politică a antichităţii.
Acest lucru, precum şi statutul de “roman” va duce la eliminarea originii romanilor dintr-un amestec de popoare, printre care un rol determinant l-au avut etruscii şi civilizaţia lor, şi afirmarea de către Împăraţii Romani a unei origini pure divine.
  
Începutul civilizatiei etrusce este datat în jurul anilor 1200 î.Chr. Iniţial etruscii au ocupat partea central-nordică a Italiei, regiunea Etruria,vecini cu latinii, după care s-au extins începând din anul cca. 750 î.Chr. spre nordul Peninsulei Italice.
Dezvoltată civilizaţie a acelor vremuri, etruscii se ocupau cu agricultura şi viticultura, erau buni constructori în piatra şi excelenţi pictori, dar şi fini artizani în arta olăritului si a statuetelor. O altă ocupaţie care le va permite dezvoltarea civilizaţiei era cunoaşterea meşteşugului prelucrării metalelor, fapt care le va permite extinderea negoţul, etruscii fiind printre principalii furnizori de obiecte de fier şi bronz în zona Mediteraniana.
Romanii îi vor numi Trusci, Etruri sau Etrusci, pe când grecii îi vor cunoaste sub numele de Tyrsanoi
Originea etruscilor este discutată în prezent prin prisma a doua ipoteze cu mai multe variabile: cea autohtonă sau a imigrării.
Dionisos din Halicarnas (sfârşit .sec.I i.Chr.– început sec.I d.Chr.)  era de părere ca etruscii erau autohtoni, pe când Herodot (484 – 425 i.Chr.) susţine că aceştia ar fi emigrat din Lydia (regiune antica anatoliana din actuala Turcie) şi de pe unele insule din Marea Egee (Lemnos) aşezându-se în Italia.Hellanicus din Lesbos (cca. 490 – cca. 410 i.Chr.), contemporan cu Herodot afirmă însă că etruscii erau descendenţi ai pelasgilor, popor antic pe care grecii aveau să-l găsească ca şi baştinaş la venirea lor în spaţiul carpato – balcanic (2.000-1.500 i.Chr.).


Mai recent în urma efectuării unor studii ştiinţifice s-au confirmat identităţi genetice asemănătoare între eşantioane de populaţie din Toscana şi regiuni din Grecia.
Legat de numele acordat de greci etruscilor, TYRSANOI a-şi aminti despre numele acordat de Herodot baştinaşilor de la nord de munţii Carpati Meridionali (Transilvania şi Moldova) – AGATHIRSOI - , respectiv Agatârşi, putând constata asemănarea frapanta a numelui.
După unii cercetători “aga – thirsoi” înseamnă “conducători cu toiege”, de unde putem extinde etimologia cuvântului “tyrsanoi” = “purtători de toiege” !
Ocupatii similare etruscilor aveau şi agatârşii: buni agriculturi şi cultivatori de viţă de vie, iubitori de lux şi aur,meşteşugari în prelucrarea aurului şi a fierului, asprii războinici.

În prezent tot mai multi cercetători susţin originea carpato-balcanică a vechilor etruşci, ca fiind o spiţă a vechiile triburi pelasgice, care ca şi alte spite au “roit” în jurul bazinului Mării Negre şi Mării Mediteraniene, din Europa Estica spre Europa de Vest şi Asia Mică.
Aceasta ipoteză este bine argumentată în teoria “Vechii Civilizaţii Europene” a Marijei Gimbutas, “Teoria Continuităţii” şi “Paradigma continuităţii paleolitice” promovată de americanul Homer L.Thomas, germanul Alexander Hausler, belgianul Marcel Otte, italienii Mario Alinei si Gabriele Costa şi romanul Cicerone Poghirc. (Cicerone Poghirc, născut 1928 la Măscurei, jud. Vaslui, decedat 2009 in Paris, fost profesor la Sorbona, de profesie lingvist şi istoric, mentorul lui I.P.Culianu, prieten cu Mircea Eliade şi Emil Cioran)

Aceasta ipoteză a fost intuită însă şi cu mult timp înainte si de alţi istorici şi cercetători:
     „Locuitorii de la nordul Dunarii de jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii” (Louis de la Valle). „Locurile primare ale Dacilor trebuie căutate, deci, pe teritoriul României.Într-adevar, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor să fie plasată la nordul şi sudul Dunarii” (Gordon W.Childe). „ Spatiul din care au pornit indo-europeni este situat între Valea Dunării, Marea Egee [Marea Tracică] şi Marea Neagră” (Bosch Gimpera). „Strămoşii etnici ai Românilor urcă neîndoielnic pâna în primele vârste ale Umanităţii, civilizatia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării.” (Eugene Pittard) . „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de azi” (Daniel Ruzzo). „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astazi poporul Român, răspândindu-se apoi spre răsărit şi spre apus” (William Schiller). „România e vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6500 – 3500 i.e.n.... cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria” (John Mandis). „ Limba română este o limbă – cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei „ (Par Olof Ekstrom). „Drumul parcurs de arienii carpatici până la ajungerea lor în India i-a purtat prin nordul Mării Negre si cel al Caspicei” (Cambridge History of India, 1922).


Revenind la conflictul dintre populaţiile italice, cronicarii antici povestesc despre înfruntarea armată dintre troianul Aeneas aliat cu regele Latinus şi etruscii conduşi de Mezentius aliat cu regele Turnus din Rutuli. Troienii şi latinii vor fi învingători, chiar dacă Aeneas a fost ucis în lupta. Conflictul se va termina însă prin adoptarea unei păci de compromis de ambele părţi, stabilindu-se ca râul Tibru să fie graniţa dintre etruşci şi latini.
Conflictul dintre latinii aliaţi cu troienii şi etruscii cu aliaţii lor va continua în decursul timpului până şi după fondarea Romei.
Romanii ca popor se vor extinde prin expansiune teritorială şi înglobarea sub numele de roman a tuturor triburilor italice. Până în anul 100 i.Chr. şi etruscii vor fi cuceriţi, ocupaţi teritorial şi asimiliaţi de cultura romană; cultură care însă va prelua de la aceştia obiceiuri şi tradiţii precum şi elemente de limba.
Nu trebuie sa ne suprindă faptul că unii cercetători vestici afirmă că limba etruscă prezintă similitudini clare cu limbile italiană, franceza şi chiar română !

!
?! Maghiarii strămosii Etruşcilor !?

Însă, pentru că întotdeauna exista şi un „însă” , în anul 2003, profesorul Mario Alinei, renumit lingvist, unul din părinţii Teoriei Continuităţii îşi va nega convingerile publicând o carte şocantă numită: Limba etruscă - o formă arhaică a limbi maghiare, carte adaptată şi tradusă în anul 2005 şi în limba maghiară sub titlul: Legături străvechi (Relaţia lingvistică maghiaro-etruscă).

Voi prezenta, pe scurt, cele două cărti în ordinea apariţiei lor (textele aferente descrierii cărtilor fiind luate de pe pagina lor):

    Mario Alinei - Etrusco: una forma arcaica di ungherese
     Mario Alinei - Limba etrusca: o forma arhaica a limbi maghiare


                                                      Editor: Il Mulino
                                 Nr.pagini: 481
                                 An aparitie: 2003


„Noi ipoteze pentru o limbă misterioasă.

Cu această nouă contribuție Alinei demonstrează înrudirea limbii maghiare cu limba etruscă, pe baza teoriei continuităţii elaborată în urma studiilor sale asupra originii limbii europene....”

Cuprins:
Prefaţă
I.Originea turcică şi maghiară a principalilor termeni etruşci
II. Limba etruscă asemănătoare cu limba maghiară arhaică: lexic si toponomastică
III. Limba etruscă asemănătoare cu limba maghiară arhaică: lexic si toponomastică: teste
IV. Limba etruscă asemănătoare cu limba maghiară în cadrul etruscologiei şi ugristicii
V. Originea carpato-danubiană a etruscilor în lumina descoperirilor arheologice şi a Teoriei Continuităţii
VI. Grefarea preistoriei etrusce pe structura maghiarilor în lumina celor două teorii a continuităţii, uralică şi europeană.
Concluzii
Bibliografie
Indice de cuvinte etrusce”

                              Mario Alinei Ősi kapocs
                       (A magyar-etruszk nyelvrokonság)
                       Mario Alinei  - Legături străvechi
                    (Relaţia lingvistică maghiaro-etruscă)
                                          Editor : Allprint KFT.
                             Numar pagini: 512
                             An aparitie 2005


“Tema cărţii este asemănarea (identitatea) dintre etrusci şi maghiari. Uluitor? Da, mai ales dacă luăm în considerare că în vechea antichitate, etruşcii erau situaţi pe cel mai înalt nivel de cultura.  Cine s-ar fi gândit la acest fapt ? Autorul cărţii este Mario Alinei, un distins profesor de lingvistică. O carte, din care reiese, că maghiarii au fost prezenţi în Europa cu mult timp înainte de descalecatul maghiar, si conform cercetărilor făcute de arheologi, strămosii etruscilor provin din bazinul carpatic. O carte, care pune în total altă lumină relaţia (deosebit de stransă) a poporului etrusc cu bazinul carpatic, şi componentele maghiare din procesul de dezvoltare pe plan cultural si tehnic a Italiei (maghiari care provin din acea zona). O carte, din care aflăm, că teritoriul Ungariei-Mari, până la sfârsitul epocii bronzului, a fost inima, motorul industriei in Europa, totodata afirmaţia că pătrunderea maghiarilor şi a etruscilor în Italia, nu pare prea îndrazneaţă, ba chiar coincide cu cercetările arheologilor. O carte, care ne prezintă faptul că maghiarii cu multe decenii înainte de sosirea lui Arpad, au fost în stare să construiască case cu pereţi şi acoperiş, şi faptul că ipotezele despre maghiarii nomazi, primitivi din timpul cuceririi maghiare, nu sunt susţinute ştiintific. Ştiind aceste lucruri, trebuie să regandim cucerirea maghiară şi cronologia ei, dar şi prezenţa maghiarilor în bazinul Carpatic şi pe teritoriile noastre, cu mult timp înainte de perioada de domnie a lui Arpad.” (??? !!!)


Pur şi simplu ŞOCANT. Ce pot să zic decât să-l paragrafez pe Anonymus: „Ce să mai spun...”Cine este Mario Alinei ?


Lingvist de meserie, născut în anul 1926 la Torino, a fost Profesor Emerit la Universitatea din Utrecht între anii 1959 – 1987. In prezent locuieşte la Impruneta în Italia. Până recent a fost preşedintele societăţii Atlas Linguarum Europae  at UNESCO. Este unii din „părinţii” Teoriei Continuităţii, publicând pentru promovarea acestei teorii sute de articole şi lucrări de specialitate.

Care este de fapt ipoteza lui Mario Alinei, pentru că scopul ascuns nu-l cunoaştem, putem doar să-l bănuim.

Profesorul Alinei face o uluitoare combinaţie între Teoria Vechii Civilizaţii Europene a Marijei Gimbutas şi Teoria Continuităţii, reformulând istoria europeană într-un mod demn de romanele de science – fiction.
Marija Gimbutas pleacă de la convingerea că fomarea civilizatiei europene s-a facut în spatiul carpato-balcanic, la baza acestei afirmaţii stând  numeroase descoperiri arheologice. însă şi domnia sa, susţinătoare a existenţei unei posibile limbi indo-europene cu origini asiatice, va încerca demonstrarea unei invazii de origine asiatică în Europa de Est între anii 7.000 – 5.000.  Aceste popoare asiatice numite “kurgan” care ar fi invadat de mai multe ori Europa erau în opinia Marijei Gimbutas originare din zona Caucazului. Descoperirile arheologice ulterioare postulării teoriei kurgane vor infirma existenţa unei astfel invazii de proporţie şi implicit a “aducerii” unei limbi din Asia în Europa.
În ciuda acestui fapt, profesorul Mario Alinei “re-învie” teoria kurgană adaptând-o după interese obscure. Concluzia domniei sale este pur şi simplu şocanta: popoarele kurgane erau triburi maghiare originare din “Ungaria Mare” ţinut situat între fluviile Don şi Volga !
   Alinei afirmă că aceştia s-au aşezat iniţial în bazinul carpatic de unde între anii 3.500 – 3.000, parte din ei au emigrat spre Italia generând poporul etrusc !
Pentru a-şi susţine aceste afirmaţii fantastice Alinei aduce în ajutor o presupusă asemănare a limbii etrusce cu cea maghiară !
   Un alt punct de sprijin al teoriei etrusco-maghiare este alfabetul etrusc mult asemănător cu cel secuiesc.
  Numai că Alinei, ca şi cei interesaţi de teoria lui, uită că alfabetul secuiesc nu este alfabet unguresc ci el a fost preluat de secui de la valahi (!), conform cronicii lui Simon de Keza: Gesta Hunnorum et Hungarorum scrisă în jurul anului 1283 - De aceea (secuii) amestecându-se cu blackii se zice că se foloseau de literele lor”

Alfabet secuiesc


Alfabet etrusc


Alfabet etrusc

Găsiţi aici interviul lui Mario Alinei, precum şi alte emisiuni pe aceaşi variaţiune:
Veţi observa în emisiunea cu interviul acordat de Mario Alinei, prezenţa plăcuţei rotunde de la Tărtăria ca sigla a emisiunii !

Care este legatură între scrierea de la Tărtăria şi triburile maghiaro – viitor – etrusce ? 

De ce se insistă pe faptul că popoarele kurgano-maghiare s-au aşezat în bazinul carpatic cu preponderenţă în Transilvania, de unde apoi ulterior au migrat în Italia ?

Care sunt motivele profesorului Mario Alinei să caute să demonstreze prezenţa maghiarilor în Europa şi continuitatea lor, cu mult timp înaintea invaziilor maghiare din sec.IX d.Chr, sub conducerea lui Arpad ?

De de bulgarii îşi caută originea şi continuitatea europeană pe “filiera tracă”’  ?

Vă las să căutaţi singuri răspunsurile !

Pentru a vă descreţi frunţile vă voi propune o mică glumă:

Dacă etruşcii care au fost asimilaţi împreună cu alte triburi italice generând poporul roman,  descindeau din triburile maghiare, atunci înseamnă că după cucerirea Regatului lui Decebal, dacii i-au latinizat sau romanizat pe romani ?


14 comentarii:

 1. TOATA ZONA SPATIULUI CARPATO MEDITEARANO AGAEXINA SE NUMEA AGARTHA. ETRUSCII AU PLECAT DE LA CLUJ NAPOCA DE ASTAZI SI AU RECONSTRUIT IN PEN ITALICA 17 ORASE STAT (UNII ZIC CA NUMAI 12 DAR MINT).UNUL ERA RUMLUM(ROMA DE MAI TIRZIU). ETRUSCII ERAU UNUL DINTRE CELE 17 NEMURI ALE AGATHIRSILOR. VIZIONATI SITE-UL LUPTATORII ORDINULUI DRAGONULUI

  RăspundețiȘtergere
 2. CENTRUL ACESTOR ORASE STAT ERA THAARQ-INIA (THAARQ-IO-NIA SAU TARCHNA) IN TRADUCERE CETATEA CIRMUITORILOR SAU A REGILOR.DENUMIREA ACESTEI CETATI DEMONSTREAZA LEGATURA CU DINASTIA AGATHIRSA THAARQA (IN GREACA SPARGA) ,SI CONFIRMA FAPTUL CA ETRUSCII SUNT DIN CARPATI. ACESTA CIVILIZATIE A FOST EFECTIV, DISTRUSA DE "CUCERITORII" LATINI (ATLANTI) . CU ACEASTA OCAZIE IO AS THAARQ UN AG PRIMUL DINTRE ULTIMII FAMILIILOR IMPERIALE ALE AGATHIRSILOR, DENUNT CRIMELE SAVIRSITE DE ROMANI,DE URMASII LOR CATOLICI,SI MAI NOU DE GUVERNUL OCULT AL STATELOR UNITE, SI CER JUDECAREA LOR IN FATA UMANITATII,PT CA NICIODATA ASEMENEA FAPTE SA NU SE MAI REPETE. UNII OR SA SPUNA CA SUNTEM PREA MICI SA O FACEM . EU SPUN CA SUNTEM NISTE LASI DACA NU O FACEM

  RăspundețiȘtergere
 3. ROMINI ,UNGURI ALBANEZI ,CROATI, BULGARI ,SI NU IN ULTIMUL RIND ALIATII NOSTRI SECUI,TREBUIE SA INTELEGEM CA ODATA NASCUTI AICI CU TOTII SUNTEM FRATI, SI NIMENI NU ESTE MAI LEGITIM DECIT NIMENI. DUMANII NOSTRII COMUNI SUNT GANSTERII INTERNATIONALI DE LA F.M.I, POLITICIENII SI POPII DE ORICE NUANTE. DACA ACUM SI AICI NE VOM DA MINA SA II ELIBERAM DIN FUNCTII, VOM TRAI LIBERI FARA GRANITE ,IN RESPECT . DACA NU VETI RAMINE IN GENUNCHI PINA IN ZIUA IN CARE ALTII MAI VREDNICI DECIT VOI VOR INTELEGE CUM STA TREABA IAR PESTE VOI SE VA ASTERNE PRAFUL UITARII, CARE IN GENERAL II ACOPERA PE OAMENII BUNI DE NIMIC

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ca sa fim "Frati", voi romanii, si noi, maghiarii si sasi, in primul rind avem nevoie de un Ardeal autonom. Bucurestiul nu are ce cauta in Transilvania! este "afara, peste munti"! asta e primul pas. dupa ce avem Ardeal liber, putem construi tara cea mai faina din intreaga lume. Ardealul liber e format din regiuni autonome (asemanator cu cantoanele din Elvetia), cum a-r fi: Transilvania de nord, Transilvania de sud, Tara Secuiilor, Banat si Partium. fara toate astea nu va fi nici un act de "infratire" intre romani, maghiari si sasi, si o sa fie numai si numai razboi. asta e limpede, ca soarele! cine vrea razboi? cei care au im mina banii si arma. ei o sa rida si o sa aiba tara cea mai bogata din lume. mai ales APA.

   Ștergere
 4. Da domnilor, intradevar scrierea secuilor este scriere romaneasca de aceea folosesc si aztazi romanii litere ca dzs, í, ó, ü, ű, ö, ő, á, zs, sz, ty, gy, cs, ny, ly, Mare-i gradina domnului!

  RăspundețiȘtergere
 5. Michelangelo Naddeo, Italian researcher, believes that the first civilization in Europe had already appeared in the Neolithic and it belonged to the ancient people living in the Carpathian Basin, the Hungarians. In spite of the fact that you are Italian, you have been studying Hungarian history for decades now. In the book “Honfoglalás… the Magyars are back home”, I listed some 50 cultural markers which migrated from Central Europe to Central Asia and came back with the Hungarians at the time of the Honfoglalás.1) I have taken two of those cultural markers (art and religion) and I have further researched them through the study of archaeological artefacts. DECI NU NUMAI ALINEI CI TOT MAI MULTI ISTORICI SPUN ACEST LUCRU. NOI UNGURII AM REVENIT AICI IN BAZINUL cARPATIC SI AM TRAIT AICI DIN TOTDEAUNA. CE AVETI VOI CU SCRIEREA NOASTRA VECHE? NIMIC. DENUMIRILE GEOGRAFICE SUNT LA FEL NISTE ADEVERINTE IN ACEST CAZ. ELE NU INSEAMNA NIMIC IN LIMBA ROMANA DAR AU SENS PERFECT IN LIMBA MAGHIARA.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Csak így tovább! :p, We support you!

   Ștergere
  2. Helyes! :) Just, domnule! :) Eszem megáll! Milyen román rovásról beszélnek! Istenem! Hát még a tatárlaki leletet is tönkretették és elrejtették a múzeum mélyében, hátha elfelejti a történelem. :) Igen, és azért áll a román ábécé 27 betűből, mert telik az idő, és fogy a 47 székely rovás jele! :D Úgy szeretnék csak egyetlen román nyelvészt hallani, ahogy olvassa a székely rovást! :D As dori sa ascult numai un singur lingvist roman, sa citeasca literele alfabetului secui-maghiar! Zau! Pe bune! :D

   Ștergere
 6. Stiu ca va cade nespus de rau, dar ar fi timpul sa va mai linistiti si sa incetati cu "afara cu ungurii din tara" si a faceti Ardealul biligv cu inscriptii minim duble peste tot si ciocul putin mai mic!

  RăspundețiȘtergere
 7. Bazinul carpatic, pana la peninsula baltica inclusa si teritoriul bosniei de azi se gasesc formatiuni artificiale Piramidale in care se poate regasi scrisul cu alfabet asa zis secuiesc, In zona Visoco Bosnia a fost descoperit valea regelui cu Piramida mare a soarelui , in tunel a fost regaseit literele alfabetului, de Catre Semir Osmanagici, Aceasta structura artificiala dupa cercetarile Radiocarbonice are o cehime de paste 20.000 ani !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnii derutati de catre evreul Daicovich, ar trebui sa mai citesca cite ceve despre istoria lumii. ;) Da bulgari deja stiu - au fost si ei derutati! - ca sínt rude cu maghiari si secui, pentru ca si ei au trait pe linga Volga, dar au migrat is sudul Carpatilor, si az fost slavonizati. Deci, vorbesc numa limba slava. Se poate citi despre kumani si despre kurgani. Nestirea in zilele de aztazi este doar o alegere. Si inca ceva: blackii vin din Bazinul Tarim (aztazi teritoriul apartine Chinei - si nu sint chinezi! :D ), si nu sint valachi! nu au nimic cu valachi-romani. Cum nu au dacii nimic cu romani. Daci az fost dach. Va las ca cititi si depre aste, ca nu invati gratis! :D Deja o mare parte a istoricilor vorbesc despre o alta istorie, si ar fi mai sanatos, ca si romanii sa lase din teoria lui Daicovichiu, cine pur si simplu a zis ce a zis din bine asezare politica, si pentru bani pe care le primea pt. aceste teorii.

   Ștergere
 8. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere