sâmbătă, 27 iulie 2013

De ce România ? De ce români ? (mic dicţionar explicativ !) – partea II-a


Romania 'land of the Romans'; by the seventh century a term for the Christian empire of the east; from the thirteenth century, used of the former lands of the Byzantine empire which had been partitioned and were being governed by the Venetians, Franks and other westerners. [pp.900-901] „


Romania " Ţara Romanilor" , prin secolul VII-un era un termen care definea Imperiul Creştin de Est; din secolul al XIII-lea, numele a fost utilizat de fostele teritorii ale Imperiului Bizantin, care au fost împărțite și au fost guvernate de venețieni, franci și alti occidentali. [pp.900-901]


„The Classical Tradition contains no article or entry in the index for "Romania." Yet isn't the name of modern România part of the "Classical Tradition"? Its name has even been Latinized from "Rumania" to "Romania," doubtless because Romanians "aspire" to greater Latinate purity, as they have also shifted from the Cyrillic to the Latin alphabet and purged the language of Slavic, Turkish, etc. words.”
Teoria Tradiţiei Clasice nu conţine nici un articol sau intrare în index pentru termenul de „Romania”. Cu toate acestea, nu este numele modern de România parte a Tradiţiei Clasice ? Numele ţării a fost Latinizat (?) din „Rumania” în „Romania” (?) , fără îndoială, deoarece Românii  "aspiră", la o limbă Latină de mare puritate, trecand totodata de la alfabetul Chirilic la alfabetul Latin şi eliminând în acelaşi timp din limba română cuvintele de origine Slavă, Turcă, etc. (?)


În anul 395 în urma morţii Împăratului Teodosiu I, Imperiul Roman se împarte în două părţi între cei doi fii ai lui Teodosiu I: Honorius devine Împărat (395 - 423) al părţii occidentale a Împeriului Roman cu capitala la Ravenna, iar Flavius Arcadius (395 - 408) devine Împărat al părţii răsăritene cu capitala la Constantinopole. Grecii, majoritari în administraţia bizantina vor denumi noul imperiu: Basileia ton Rhomaion, adică Împărăţia descendenţilor Romei !
ROMANIA ÎN TIMPUL ÎMPĂRATULUI 
CONSTANTIN DUCAS AL X-LEA (1059  - 1067)Rămaşiţele şi limitele Imperiului Roman între anii 284 – 1461 .. remarcaţi Middle Romania şi Late Romania în perioada 600 - 1453


Scara cronologica 27 d.Chr. – 1922 d.Chr) – se remarcă  limitele existenţei Romaniei între anii 284 şi până în anul 1453,
Căderea ConstantinopoleluiImperiul Otoman în timpul sultanului Mehmet al II-lea – Mohamed Cuceritorul ( 1444 – 1446 si 1451 – 1481)Scară cronologică (27 d.Chr. – 1459 d.Chr) – sunt prezentate cele 4 imperii în raport cu istoria aferentă acelor timpuri petrecute în alte zonă ale lumii
Texte in lb.engleză şi poze preluate din:
„Decadence, Rome and Romania, the Emperors Who Weren't, and Other Reflections on Roman History” (http://www.friesian.com/decdenc1.htm#note-5)

În final ca şi o concluzie, a-şi dori să reamintesc că între anii 1194 – 1396, Imperiul Bizantin se confrunta cu un pericol mult mai mare decât turcii: Regatul Asăneştilor ! ; şi acest regat al vlahilor, vorbitori de limba latină (româna veche) se numea REGNUM VALACHORUM ! ; si nu avea nici o legatură cu Romania grecilor !Târnovo, capitala Asăneştilor
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu